Genel Açıklama Panosu

  • TokioguyBJG
    Yarışma Sahibi
    • 5 yıl önce

    More color and depth in the logo... using more japanese influenced imagery would help

    • 5 yıl önce