Genel Açıklama Panosu

  • DavidLazor
    DavidLazor
    • 4 yıl önce

    Všimol som si, že som tu urobil v slovenskom jazyku. Samozrejme, nie je problém to zmeniť :)

    • 4 yıl önce