Genel Açıklama Panosu

  • randyrtorres
    Yarışma Sahibi
    • 1 yıl önce

    For Franklin D. Roosevelt please use: "The only thing we have to fear is fear itself."

    • 1 yıl önce