İzleyen içinde bir Çeviri, Veri İşleme, HTML, MySQL, Oyun Tasarımı, Yazılım Mimarisi, Javascript Freelancerı bulun Afrika