İzleyen içinde bir Python, Web Scraping, MySQL, Veri Girişi, Metin Yazarlığı, Article Writing, Photoshop, Excel, Makale Yeniden Yazım Freelancerı bulun Afrika