İzleyen içinde bir Çeviri, Veri İşleme, HTML, MySQL, Python, Slovakça, Yazılım Mimarisi, Linux, Photoshop Tasarımı Freelancerı bulun Avrupa