İzleyen içinde bir Çeviri, Veri İşleme, HTML, MySQL, Python, Slovakça, Yazılım Mimarisi, Web Scraping, Web Sitesi Tasarımı Freelancerı bulun Avrupa