Captcha recognition c3 işler

Filtre

Son aramalarım
Şuna göre filtrele:
Bütçe
ile
ile
ile
Tür
Beceri
Diller
  İş Durumu
  52,910 captcha recognition c3 iş bulundu, ücretlendirmeleri EUR

  Özetle, adresinde bulunan doküman programın oluşturduğu .udf uzantılı dosyaları server taraflı oluşturabileceğim ve oluşturduğum bu dokümanları yine server taraflı e-imza ile imzalayabileceğim bir php kütüphanesi istiyorum. E-imza kütüphaneleri adresinde mevcut.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Ortalama Teklif
  6 teklifler

  Bir web sitesine otomatik olarak kayıt olacak program yaptırmak istiyorum. Web sitesine kayıt olurken isim-soy isim ve eposta istiyor. Bunların hepsi gerçek insan gibi durmalı bu yüzden bütün isim,soy isim ve epostları tek tek oluşturacağım. Oluşturduğum bilgiler...kayıt olacak program yaptırmak istiyorum. Web sitesine kayıt olurken isim-soy isim ve eposta istiyor. Bunların hepsi gerçek insan gibi durmalı bu yüzden bütün isim,soy isim ve epostları tek tek oluşturacağım. Oluşturduğum bilgiler bir not defterine kayıt olacak. Sizin yaptığınız program bilgileri bu not defterinden çekecek ve otomatik olarak kayıt edecek. Web birkaç defa arka arkaya kayıt olunursa captcha doğrulaması istiyor bunun için google chrome'dan...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Ortalama Teklif
  4 teklifler

  Discord kanalımda kendi kurduğum hesaplara token kodlarını girerek erişmek bir hesaptan hepsini yönetmek istiyorum. mesela komut olarak ?hepinizyazın (yazılacak kelime) dediğimde tüm hesaplarımın dediğimi yazmasını istiyorum. ayrıca tüm hesaplar ben durduruana kadar belli saniye aralığında yazacağım şeyleri yazmasını, eğer discord uygulaması hesaplarıma captcha kodu gönderirse bunu da satın aldığım 2captcha kodlarıyla çözmelerini istiyorum. daha detaylı özelden veya sesli bir şekilde discorddan konuşabiliriz bana ulaşmanız yeterlidir.

  €56 (Avg Bid)
  €56 Ortalama Teklif
  2 teklifler

  IOS ve Andoid telefonlarda çalışan ve canlı yüz tespiti yapıp, göz kırpma ile fotoğraf çekip web servi...göndermek istiyoruz. Sunucu fotoğrafla ilgili tanımlı olup olmadığı husunda fotoğrafın geldiği uygulamaya geri cevap verecektir ve uygulama ekranında gelen cevap görüntülenecektir. projenin özelikle react native ile yazılmasını istiyoruz. işin sonunda tüm kodlar talep edilmektedir. We want to do live face detection on iOS and Andoid phones, take photos with wink and send a photo to our facial recognition server via web service. The server will respond back to the application where the photo came from, and the answer will be displayed on the app screen. We want the regen to be written specifically with react native. At ...

  €198 (Avg Bid)
  €198 Ortalama Teklif
  6 teklifler

  Selam, php ile voice recognition sistemi hakkında fiyat teklifinizi bekliyorum daha önce yapılmış demo da varsa olur. Ben : Nasılsın Pc : İyiyim cevabı şeklinde. Hi, I'm waiting for your quote about php and voice recognition system. Me: How are you Pc : im fine reply

  €451 (Avg Bid)
  €451 Ortalama Teklif
  2 teklifler

  Bir sitedeki ekte olan resimde belirtilen formatta olan captcha leri metine çevirecek arkadaş arıyorum. Özetle; Captcha lerin olduğu sayfa özel mesajla verilecek. Geçerli sayfadaki captcha yi metine çevirip ekrana basacak.

  €51 (Avg Bid)
  €51 Ortalama Teklif
  2 teklifler

  merhaba , ben bi forum sitesinde 2 farklı hesptan otomatik yorum yollayan bir sistem istiyorum . bahsettiğim forum sitesinde google captcha var. bunu yapabilir misiniz?

  €232 - €232
  €232 - €232
  0 teklifler

  merhaba , ben bi forum sitesinde 2 farklı hesptan otomatik yorum yollayan bir sistem istiyorum . bahsettiğim forum sitesinde google captcha var. bunu yapabilir misiniz?

  €232 (Avg Bid)
  €232 Ortalama Teklif
  1 teklifler

  Image to text recognition ile bir text alacak. web servis ile server'e gönderip cevabını getirecek.

  €347 (Avg Bid)
  €347 Ortalama Teklif
  4 teklifler

  Sistem yazılımlarının güvenlik test ve denetimleri yapılacaktır. Yapılacak testler, sadece sunucular üzerinde çalışan servislerin araştırılm...Yönetimi o Minimum bilgi prensibi o Yardım sayfalar o SSL kullanımı o HTML yorumları o Sunucu bilgisinin kısıtlanması o Hata sayfalarının gösterimi o Dosya uzantılarının test edilmesi o Yedeklenmiş ya da unutulmuş dosyalar o Yönetici arayüzü erişim testi o Desteklenen HTTP metotları ve XST açıklığı o Sitenin SSL sertifikasının geçerlilik testi • Hizmet Dışı Bırakma o Güvenlik resmi (Captcha) kullanımı o Apache hizmet dışı bırakma saldırısı – Endless connection o İstemci talebine uyarınca bellekte nesne oluşturmak (User specified object allocation) o...

  €2342 (Avg Bid)
  €2342 Ortalama Teklif
  3 teklifler

  Project Description: Mobile Application Support with ChatGPT and Camera Integration Our company is seeking a skilled developer to create a mobile application that provides support using ChatGPT and utilizes camera functionality to read and solve problems. Platform: - The application will be running on mobile de...a developer who can complete the project ASAP. Time is of the essence, and prompt delivery is highly valued. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in mobile application development for both iOS and Android platforms. - Experience with natural language processing and chatbot integration, preferably with ChatGPT or similar technologies. - Familiarity with camera integration and image recognition techniques. - Strong problem-solving and debugging skills. - Abili...

  €64 (Avg Bid)
  €64 Ortalama Teklif
  5 teklifler

  Welcome to the logo design contest for "," your reliable source for AI-powered football predictions. We are looking for a distinctive and c...different color combinations, fonts, and graphic styles to create a unique and memorable logo. The logo should be suitable for use on websites, apps, promotional materials, and social media. Prize: The winner will receive a cash prize and will have the opportunity to see their work used as the official logo of "analista.ai." Additionally, they will gain visibility in the industry and official recognition on our website. Join this contest to bring the visual identity of "" to life and contribute to making the world of football predictions more innovative and accurate through AI. We look forward to seeing your cre...

  €80 (Avg Bid)
  €80
  88 girdi
  NEED WHATSAPP CHATBOT 6 gün left
  ONAYLI

  I need a WhatsApp chatbot that can answer frequently asked questions and recognize and respond to specific keywords or phrases. The chatbot should be able to handle multiple languages. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in developing chatbots for WhatsApp - Knowledge of natural language processing and keyword recognition - Experience in designing chatbot user interfaces - Familiarity with WhatsApp API and integration

  €115 (Avg Bid)
  €115 Ortalama Teklif
  24 teklifler

  I am looking for a skilled AI and computer vision model developer to create an object recognition model with a high level of accuracy. Desired Outcome: - The desired outcome for the project is to develop an AI and computer vision model that can accurately recognize objects. Dataset: - I already have a specific dataset available for training the model. Accuracy Expectation: - The model should achieve an accuracy level of more than 95%. Ideal Skills and Experience: - Strong expertise in AI and computer vision model development. - Experience in object recognition. - Proficiency in working with datasets for training models. - Knowledge of advanced techniques in computer vision. - Ability to optimize and fine-tune models for high accuracy. - Familiarity with deep learning fra...

  €2378 (Avg Bid)
  €2378 Ortalama Teklif
  22 teklifler

  I am looking for a talented designer to create a colorful pamphlet template for my brand awareness campaign. The main purpose of the pamphlet is to increase brand recognition and visibility. Specific requirements for the design include: - The use of vibrant colors and eye-catching design elements - Incorporation of my brand's color scheme - The pamphlet should be in standard size, 8.5 x 11 inches Ideal skills and experience for this project: - Strong graphic design skills with experience in creating pamphlets or similar marketing materials - Proficiency in using design software such as Adobe Photoshop or Illustrator - Creativity and the ability to come up with visually appealing designs that effectively communicate the brand message If you have a keen eye for design and are...

  €21 (Avg Bid)
  €21 Ortalama Teklif
  31 teklifler

  ...for image recognition. The purpose of this model is to accurately identify and classify images. Skills and Experience: - Strong background in deep learning and AI - Proficiency in image recognition algorithms and techniques - Experience with popular deep learning frameworks such as TensorFlow or PyTorch - Ability to work with large datasets and implement data preprocessing techniques - Knowledge of model evaluation and optimization techniques Dataset: I do not have a specific dataset for training the model, so I will need assistance in sourcing a suitable dataset for this project. Accuracy Expectations: I expect the model to achieve an accuracy level of 90-95% in image recognition tasks. If you have the necessary skills and experience in deep learning AI and im...

  €2022 (Avg Bid)
  €2022 Ortalama Teklif
  71 teklifler
  Shopify captcha 6 gün left

  I am looking for a Shopify expert to implement a text-based captcha on specific pages of my website. The captcha should appear every time a user visits the page. The ideal freelancer for this project should have experience in Shopify development and be familiar with implementing captchas.

  €66 (Avg Bid)
  €66 Ortalama Teklif
  29 teklifler

  ...automated and provide accurate results. It must be performed with software, AI, etc. No human beings should be reading or looking at the documents. For example, there are 30 documents with an average of 3,000 pages. They needed to be analyzed and extract similar documents into individual PDF's. For example, all vendor invoices from the same vendor extracted and sorted by date, etc. Patter or image recognition using mostly the same format from different vendors or customers when they send pages that are in these bulk PDF's Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in working with artificial intelligence and machine learning technologies - Experience with PDF processing and analysis - Strong problem-solving skills and attention to detail - Ability...

  €365 (Avg Bid)
  €365 Ortalama Teklif
  8 teklifler

  I am looking for a skilled freelancer who can help me create a website, logo, and app to promote my product or service. The main purpose of these platforms is to showcase and advertise my offerings to potential customers. Key elements that should be visible in all three platforms are my company name and logo. This will help create brand recognition and establish a cohesive identity across all platforms. I have specific color schemes and design styles in mind that I would like to incorporate into these platforms. This will help ensure consistency and reflect the overall image and values of my brand. Ideally, the freelancer should have experience in web development, graphic design, and app development. They should be able to bring my vision to life and create visually appealing and...

  €17 / hr (Avg Bid)
  €17 / hr Ortalama Teklif
  77 teklifler

  I am looking for an AI developer who is proficient in Java to build identity recognition code. The primary function of the code will be email and face recognition. The desired level of accuracy for the code is high, above 95%. Skills and Experience: - Proficient in Java programming language - Experience in AI development and machine learning algorithms - Familiarity with facial recognition and email recognition technologies - Ability to achieve high accuracy in identity recognition code (above 95%)

  €464 (Avg Bid)
  Özellikli Acil
  €464 Ortalama Teklif
  21 teklifler

  I am looking for a web-based application that will help me with data management of individuals. The application should also have a user management module a...generate reports. I need this project completed within a month. Ideal skills and experience for this job include: - Web development: The freelancer should have experience in developing web-based applications. - Database management: The freelancer should be proficient in managing and organizing large amounts of data. - AI integration: Experience with integrating AI technologies, such as image recognition, would be a plus. - Report generation: The freelancer should be able to create customizable reports from the data. If you have the necessary skills and can complete this project within a month, please submit your proposal. ...

  €303 (Avg Bid)
  €303 Ortalama Teklif
  17 teklifler

  ...associated with document management. Enhance document security and compliance. 3. Functional Requirements Document Ingestion: Support various document formats (e.g., PDF, Word, Excel, image). Automatic document import from various sources (e.g., email, scanner, file systems). Manual document upload with metadata tagging. Document Processing: Automatic text extraction using Optical Character Recognition (OCR). Content analysis and keyword identification using Natural Language Processing (NLP). Document classification and categorization based on content and metadata. Document Storage: Secure document storage with access control and audit trails. Version control to manage revisions and track changes. Searchable document repository with full-text indexing. Document Search: Advanced...

  €3231 (Avg Bid)
  €3231 Ortalama Teklif
  54 teklifler

  Hi there, I hope you are well. We need some native Swedish speakers to transcribe audios,but you need to intercept and add relevant label,like noise,role,etc. It would be great if you know ASR(Automatical Speech Recognition). Please let me know if you have any questions. Thank you. Regards, Hua

  €16 / hr (Avg Bid)
  €16 / hr Ortalama Teklif
  8 teklifler

  During this project, participants will complete 20 minutes of audio recording reading prompts and 10 minutes of audio recording talking freely. The duration of the project is approximately 30 minutes.   Purpose: This project aims to improve the AI behind audio recognition with automatic machines, so the quality and the experience is enhanced.   Main requirements:   ü Must have access to a smartphone that is less than 5 years old. ü Must be able and willing to record your own voice. ü Must be comfortable making up information to complete the recordings, as one part of the project requires improvisation. ü Must be a native speaker of one of the following languages: French (France) France Regions: Picard Norman Western Eastern Als...

  €20 (Avg Bid)
  Yerel
  €20 Ortalama Teklif
  2 teklifler

  ...transform them into intelligent devices capable of interacting with users through voice commands. The primary objective is to integrate ChatGPT to enable the speakers to answer questions and provide responses similar to popular voice assistants like Alexa. The modified speakers should connect to the internet using either Wi-Fi or Bluetooth tethering from a user's device. Key Features: Voice Command Recognition: Enhance existing speakers with a system for capturing user voice commands effectively. ChatGPT Integration: Integrate ChatGPT to process user queries and generate intelligent responses. Bluetooth Connectivity: Modify existing protocols to enable seamless interaction between the speaker and user devices. Internet Connection: Adapt the device to connect to the inter...

  €132 (Avg Bid)
  €132 Ortalama Teklif
  11 teklifler

  ...parking system that can handle a daily volume of 100-500 vehicles - Integrate the BLE solution seamlessly with the existing parking management system - Implement automated license plate recognition or QR code scanning using BLE technology - Ensure smooth and efficient vehicle entry and exit process - Provide real-time vehicle tracking and monitoring capabilities Skills and Experience: - Proficiency in Bluetooth / BLE technology - Strong knowledge of parking management systems and processes - Experience in integrating BLE solutions with existing systems - Familiarity with automated license plate recognition or QR code scanning - Ability to handle a moderate volume of vehicles per day If you have the necessary skills and experience, please submit your proposal detailing yo...

  €18 / hr (Avg Bid)
  €18 / hr Ortalama Teklif
  8 teklifler
  Trophy icon logo design 5 gün left

  Logo Design Project - Style: Modern - Color Preferences: Open to suggestions - Main Purpose: Brand recognition We are looking for a talented logo designer to create a modern logo that will help us establish brand recognition. We are open to suggestions regarding color preferences and are looking for a design that stands out and reflects our brand's identity. The ideal candidate will have experience in creating modern logos and a strong understanding of brand recognition.

  €5 (Avg Bid)
  Garantili
  €5
  88 girdi
  Trophy icon Logo for IT company 4 gün left

  ...tech-related symbols within the globe to highlight the company's expertise in technology. Integration of Letters: Consider using the letters "Z," "G," and "T" creatively within the icon to add a personalized touch. This could be achieved through subtle manipulations of the letters to form part of the globe or tech elements. Style: Aim for a clean, minimalist design to ensure versatility and easy recognition across various platforms. Use gradients or subtle shading to add depth and a sense of modernity. Balance: Ensure a balanced composition between the company name and the icon, creating a cohesive and visually appealing logo. Tagline (Optional): If applicable, a short and impactful tagline can be placed beneath the company name to communica...

  €9 (Avg Bid)
  Garantili
  €9
  203 girdi

  ...bot will be used to trade based on signals received from my Telegram channel. Here are the project requirements: Cryptocurrency Exchange: Quotex - The bot should be connected to the Quotex cryptocurrency exchange for trading purposes. Automation Level: Fully Automated - I am looking for a fully automated trading bot that can execute trades independently based on the signals received. Signal Recognition: Text-based - The bot should be able to recognize and act upon text-based signals from my Telegram channel. - Must know the use of martingle and must stop executing if win. Skills and Experience: - Experience in developing trading bots and working with cryptocurrency exchanges. - Strong knowledge of the Quotex exchange API. - Proficiency in programming languages such as Python ...

  €46 (Avg Bid)
  €46 Ortalama Teklif
  8 teklifler

  ...on images from a PC video game that I have created. The macro will primarily focus on automating repetitive actions within the meny of the game. Requirements: - Proficiency in creating macros for PC video games - Strong understanding of image recognition and automation techniques or OCR - Experience with scripting languages, such as AutoHotkey or similar - Ability to effectively communicate and collaborate on the project Specific Tasks: - Develop a macro that can automate repetitive actions within the PC video game menu - Utilize image recognition to identify specific in-game menu elements and trigger corresponding actions - Ensure compatibility of the macro with the PC platform Complexity: The macro operation required for this project is at an easy to intermediate leve...

  €131 (Avg Bid)
  €131 Ortalama Teklif
  26 teklifler

  ...App Platform: Android We are seeking a skilled freelance app developer to create a real-time room design and decoration app. The app should feature a 3D modeling environment, allowing users to customize their room designs with real-time changes to tiles, decoration products, and bathroom accessories. Integration of a 3D camera for real-world visualization is essential. Features: - Object Recognition: The AI should be able to identify different objects in a room. - Room Layout Suggestions: The AI should provide suggestions for optimizing the layout of the room. - Furniture Placement Recommendations: The AI should recommend suitable furniture placements based on the room layout. Design Style: Modern Key Responsibilities: Develop a user-friendly interface for real-time room cu...

  €238 (Avg Bid)
  €238 Ortalama Teklif
  9 teklifler

  I am looking for an AI engineer to assist me with a project that involves face swap, image recognition, and NLP (Natural Language Processing). The ideal candidate should have expertise in these specific AI tasks. Face Swap: - The project requires advanced face swap technology that can achieve high detail and realism. - The face swap should include matching lighting, angle, expression, and other intricate details. Application: - While I do not have a specific application in mind, I have a general idea of how I want to utilize the face swap technology. Skills and Experience: - Strong background in AI and computer vision. - Experience with face swap technology and image recognition. - Proficiency in NLP and natural language processing. - Ability to achieve advanced face swap ...

  €157 (Avg Bid)
  €157 Ortalama Teklif
  18 teklifler

  ...matches label "run" Placeholder web site: MaxxSports is based in Houston USA. We are seeking a skilled AI developer to create a video analysis system that focuses on action recognition. The project requires post-processing analysis rather than real-time analysis. Key Requirements: - Expertise in developing AI algorithms and models for video analysis - Proficiency in action recognition techniques and methodologies - Experience in post-processing analysis of video data The ideal candidate will have a strong background in AI development, with a focus on video analysis and action recognition. It is essential to have the ability to achieve moderate accuracy levels in the AI system. If you are passionate about AI and video analysis, and have the necessary...

  €2191 (Avg Bid)
  €2191 Ortalama Teklif
  52 teklifler

  I am looking for a skilled freelancer to create a macro for me on PC. I require a software application capable ...requirements for each image, for example, press enter, L, space, hold enter 2 seconds and so on. I am looking for someone who can meet these requirements. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in creating macros on PC games - Experience with data entry tasks - Scripting Languages: Proficiency in scripting languages like Python, AutoHotKey, or Lua is essential for creating macros. - Image Recognition: Understanding image processing techniques and libraries (such as OpenCV in Python) for recognizing and analyzing images is fundamental. - Ability to understand and implement specific requirements for the macro Give me the best price possible to see if we can work ...

  €128 (Avg Bid)
  €128 Ortalama Teklif
  27 teklifler

  ...This could include popular game fish such as redfish, speckled trout, Red Snapper, Cobia Cartoon/Illustrative Style: - The desired style for the t-shirt designs is cartoon/illustrative. I want the designs to be fun and playful, capturing the excitement and adventure of fishing. Company Logo: - It is important to include our company logo in the t-shirt designs. This will help to promote brand recognition and establish a cohesive look for our merchandise. Two Designs: - I am looking for two different t-shirt designs. This will provide our customers with options to choose from and allow for variety in our merchandise selection. Ideal Skills and Experience: - Proficient in graphic design software such as Adobe Illustrator or Photoshop. - Experience in creating vibrant and eye-cat...

  €89 (Avg Bid)
  €89 Ortalama Teklif
  128 teklifler

  ...Additionally, I would like the website to offer the option for recurring donations and donor profiles, providing a personalized experience for our donors. The level of customization for the website should be high, with many custom features. I want the website to stand out and have unique elements that align with our cause. This may include custom designs, interactive features, and personalized donor recognition. Ideal skills and experience for this job include: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience with donation tracking systems and payment gateways - Ability to create user-friendly interfaces and intuitive navigation - Strong understanding of responsive design and mobile optimization - Knowledge of security protocols and bes...

  €412 (Avg Bid)
  €412 Ortalama Teklif
  122 teklifler

  Project Description: Android Easy AR Kotlin Developer We have an Easy AR app and need some changes in code unfortunately...changes in code unfortunately our previous developer was very good but some problem has occur at his end and we can't reach him. This will be a long term collaboration if work delivered is good. Deadline: - Within a week Skills and Experience Required: - Proficient in Kotlin for Android development - Experience with Easy AR framework JSON expertise also needed - Strong knowledge of object recognition, face tracking, and image tracking algorithms - Ability to integrate AR functionality seamlessly into existing Android applications - Familiarity with ARCore and ARKit frameworks - Strong problem-solving and debugging skills - Good communication and collabor...

  €939 (Avg Bid)
  €939 Ortalama Teklif
  12 teklifler

  Hi, i have created a Ranking report dashboard for my clients, this will be the layout of the page: %5BCliente-Rafael%5D---Projeto-An%C3%A1lise-Concorr%C3%AAncia?type=design&node-id=1-4&t=3PQOs5SVuWdXkwFr-0&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1 I need you to code this page on wordpress. And other important detail, i want to be able to import many clients csv, so i can build this reports in bulk, if you can help me with this solution too will be great. The goal is that i want to upload like 10 csv files, and they all build this above page with their data from csv. Let me know code 1020 on beginning of apllication to proof you read the description of my project.

  €91 (Avg Bid)
  €91 Ortalama Teklif
  73 teklifler

  Hi, I need a web scraping expert who can scrap some data from websites and save in the google sheets. on one page there is captcha implemented that needs to be handled. We may need to use proxy also to open one page. I need it done in 2 days and It can be done easily within 2 days. Write "scraping" at the start of the proposal. Only bid if you have experience of handling captcha and proxy usage in python. More details will be provided in the DM. Thanks.

  €8 / hr (Avg Bid)
  €8 / hr Ortalama Teklif
  23 teklifler

  ...vehicle number recognition and petrol pump reading. The API can be developed in any programming language I am open to suggestions and would appreciate the developer's expertise in selecting the most suitable one. Key Requirements: - Develop a Restful API for vehicle number recognition and petrol pump reading - Any suitable programming language - Ensure a high level of accuracy for both number recognition and pump reading, aiming for 99% and above Ideal Skills and Experience: - Proficiency in selected programming language - Experience in developing Restful APIs - Knowledge of various frameworks. - Expertise in computer vision and image processing techniques for accurate number recognition - Familiarity with data extraction from petrol pump displays 1...

  €1305 (Avg Bid)
  €1305 Ortalama Teklif
  34 teklifler

  Lütfen detayları görmek için Kaydolun ya da Giriş Yapın.

  Özellikli Mühürlü Önde Gelen Yarışma Gizlilik Anlaşması

  ...or Asterisk. The system will utilize advanced technologies like voice recognition, text-to-speech, and intelligent call processing to enhance the voicemail experience for Restaurant Baguette. Objectives: 1. To develop an interactive voicemail system with intelligent call routing and response capabilities. 2. Integration of voice recognition and text-to-speech technologies 3. To provide detailed documentation for system setup and troubleshooting. Call Flow: 1. Call answered on Twilio DID (or Asterisk vm). 2. Play recording: “You’ve reached the smart voicemail of Restaurant Baguette, how can I help?” 3. Forward call to “Vocode” () 4. Set up Vocode with Deepgram's speech recognition engine. 5. Process calls with an LLM from OpenAI...

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Ortalama Teklif
  40 teklifler

  ...processes involved. Diversity adds depth to our visual narrative. Engagement: Images featuring people tend to engage visitors more effectively. If applicable, include images of our team or clients in action, fostering a connection with our audience. Brand Colors: Ensure that the color palette of all images complements or matches our business branding. Consistent use of brand colors enhances brand recognition. Originality: Whenever possible, use original images, edit graphics, or create visuals through illustration design. Original content contributes to a unique and authentic brand identity. Emotions: Consider the emotions the images evoke. For instance, if trust and reliability are key, choose or create visuals that convey these emotions to resonate with our audience. Test...

  €110 (Avg Bid)
  €110 Ortalama Teklif
  56 teklifler

  I am looking for a skilled video editor to create a promotional video for my product. The purpose of the video is to promote the product and highlight its features and benefits. Requirements: - The video should be under 1 minute in length to ensure maximum engagement from viewers. - The video should prominently feature our logo and brand imagery to maintain brand consistency and recognition. - It should also include specific product shots to showcase the product's design and functionality. - Testimonials from satisfied customers can be included to add credibility and trustworthiness to the video. Ideal skills and experience: - Proficiency in video editing software and techniques. - Creativity in presenting the product in an engaging and visually appealing way. - Attention to...

  €27 (Avg Bid)
  €27 Ortalama Teklif
  14 teklifler

  Make the Captcha more effective against spam, change the email account, and ensure that the contact form is functional.

  €20 / hr (Avg Bid)
  €20 / hr Ortalama Teklif
  1 teklifler
  Trophy icon Logo Generation 10 gün left

  The attached logo needs to be modernized and refreshed. We would like the same general style to continue brand recognition, but the look can be improved.

  €19 (Avg Bid)
  Garantili
  €19
  145 girdi

  I am looking for a skilled freelancer to develop a SaaS platform for backlink creation. Here are the project requirements: Budget: Less t...backlinks automatically without manual intervention. I have a list of 10.000+ website. These websites are all very similar. they require a person to sign up which requires: -username (this can and should be just a random name) -email address (this can and should be a random email address) -Password (again, random is fine) -Password verification (should be same as password obviously) -A Solvemedia Captcha. I want to automate this process Hosting and Domain: - The client already has both hosting service and domain, so no assistance is needed in this regard. If you have the required skills and experience, please submit your proposal for thi...

  €19 / hr (Avg Bid)
  €19 / hr Ortalama Teklif
  5 teklifler
  Trophy icon Logo Needed 4 saat left

  ...design in a scalable vector format (AI, EPS, or SVG) to ensure high-quality reproduction. Variations: Present your logo in both color and grayscale versions to showcase its versatility. Concept Explanation: Briefly explain the concept behind your design and how it aligns with SkillJet's vision. Rewards: The winning design will be featured prominently as SkillJet's official logo. Exposure and recognition within the SkillJet community and on our marketing platforms. Deadline for Submissions: How to Submit: Upload your design and include a brief description. Await feedback and potential revisions. Evaluation Criteria: Creativity and Originality Relevance to SkillJet's Mission Versatility and Scalability Aesthetic Appeal Note: By participating in this contest, de...

  €28 (Avg Bid)
  Garantili
  €28
  217 girdi
  SaaS for backlink creation 3 gün left
  ONAYLI

  I am looking for a skilled freelancer to develop a SaaS platform for backlink creation. Here are the project requirements: Budget: Less t...backlinks automatically without manual intervention. I have a list of 10.000+ website. These websites are all very similar. they require a person to sign up which requires: -username (this can and should be just a random name) -email address (this can and should be a random email address) -Password (again, random is fine) -Password verification (should be same as password obviously) -A Solvemedia Captcha. I want to automate this process Hosting and Domain: - The client already has both hosting service and domain, so no assistance is needed in this regard. If you have the required skills and experience, please submit your proposal for thi...

  €7 / hr (Avg Bid)
  €7 / hr Ortalama Teklif
  22 teklifler

  I am looking for a partner who has experience implementing components from the SpeechBrain library using Python. Skills and Experience: - Strong knowledge of Python programming language - Familiarity with the SpeechBrain library and its Speaker Recognition component - Experience in implementing Speaker Recognition models and algorithms Timeline: - The expected timeline for this project is not defined, allowing for thorough implementation and testing of the Speaker Recognition and other SpeechBrain components.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Ortalama Teklif
  33 teklifler