Filtre

Son aramalarım
Şuna göre filtrele:
Bütçe
ile
ile
ile
Tür
Beceri
Diller
  İş Durumu
  121,126 rice c4 or c3 iş bulundu, ücretlendirmeleri EUR

  Özetle, adresinde bulunan doküman programın oluşturduğu .udf uzantılı dosyaları server taraflı oluşturabileceğim ve oluşturduğum bu dokümanları yine server taraflı e-imza ile imzalayabileceğim bir php kütüphanesi istiyorum. E-imza kütüphaneleri adresinde mevcut.

  €131 (Avg Bid)
  €131 Ortalama Teklif
  6 teklifler

  Google Dialogflow kaynağını kullanarak Asterisk veya Freeswitch ile çalışaçak Etkileşimli Sesli yanıt IVR oluşturma.

  €783 (Avg Bid)
  €783 Ortalama Teklif
  4 teklifler

  Arkadaşlar projemiz müşterilerimizin ürünlerimizi seçmesinde yardımcı olacağı bir yazılımdır, müşteri iş yerimize gelir ve dokunmatik monitör ile kendi ürününü tasarlar. Görselde ve video da detaylı anlatım mevcuttur gerçekten yapabilecek arkadaşlar ulaşsınlar. istediğimiz uygulama detaylı video yu izleyebilirsiniz aynısını istiyoruz. Friends are the software to choose our products for our project, the customer comes to our workplace and designs his own product with a touch monitor. There is a detailed explanation in the visual and video.

  €127 (Avg Bid)
  €127 Ortalama Teklif
  3 teklifler

  sadece Türkçe bilen yada Türkiyeden arkadaşlar yazsın lütfen front end kısmı % 70 bitmiş siteme backend, işleri yapılacaktır..php, mysql altyapısı, admin panel ödeme sistemleri ve test aşaması olacaktır.. Fiyat 10.000 TL, ödeme buradn ve aşamalı olacaktır..baştan AVANS isteyenler yazmasın ! süre : 30 gün.. şartları kabul edenler detaylar için yazabilirsiniz..

  €2005 (Avg Bid)
  €2005 Ortalama Teklif
  6 teklifler

  Hello there, We want to have a stylish listing application with small but effective design. As a general feature, all web services will be giv...general feature, all web services will be given by us and we would like to take delivery with design and coding. The main points of the application are; 1 - User login operations, password renewal and other operations. (user can login with e-mail or social media accounts) 2 - The design should be visually light but effective. 3 - We have an entry form with three or four lines. There are screens that record and list this form. 4 - Notification library for OneSignal. 5 - Settings screen. We don't have too many settings on the settings screen. 6 - Native or hybrid structure. 7 - Ios & Android Compatible. We are wait...

  €151 (Avg Bid)
  €151 Ortalama Teklif
  20 teklifler

  Hello, we need second hand web sites but plase only developer Russian or Turkish i don't know english thanks

  €370 (Avg Bid)
  €370 Ortalama Teklif
  14 teklifler

  Merhaba, Türkiye - İran ve ABD arasındaki ilişkiler ve onun transkripsiyon belgesi hakkında bir sesli kayıt var (39 dakika) Orta Doğu konusuyla ilgilenen yerli İngilizce konuşmacı ve transkiptonumu kontrol ve düzenleme amaçlı İran-ABD ilişkileri arıyorum Biraz bütçem var ve valiye hazır işe ihtiyacım var

  €23 (Avg Bid)
  €23 Ortalama Teklif
  4 teklifler

  Diğer ya da belirsiz PHP questions2answers scripti ile cleanstap teması kullanıyorum. Site üzerinde pluginlerle çözülemeyen (ya da temayı desteklemeyen pluginler nedeniyle) bazi fonksiyonların eklenmesi gerekiyor. Örneğin bildirim sistemi gibi. Yapılacak işler listelenecektir ancak tamamı q2a mimarisi üzerinde olacaktır.

  €1582 (Avg Bid)
  €1582 Ortalama Teklif
  3 teklifler

  a çok benzer bir çerçeve yapma sitesi inşa ediyoruz. Fotoğraf ve tasarımı bitmek üzere. Şu noktada magento ya da woocommerce tecrübeli developer arayışındayız. ilgilenenlerle konuyu detaylandırmak isteriz. teşekkürler.

  €6 / hr (Avg Bid)
  Acil
  €6 / hr Ortalama Teklif
  11 teklifler
  €279 Ortalama Teklif
  1 teklifler
  bwin php botu Bitti left

  Merhaba Arkadaşlar, adresindeki canlılar için bir bot istiyorum tüm verileri çekecek bir şekilde iddaa işinden anlayan arkadaşlar zaten bilir ne demek istediğimi fazla vaktinizi alacağını sanmıyorum. Süre olarak vaktimiz var ama en fazla 5-6 gün içerisinde bitmesi gereken bir proje olacaktır. Uygun tekliflerinizi bekliyorum.

  €102 (Avg Bid)
  €102 Ortalama Teklif
  4 teklifler

  I am looking for a skilled developer to work on a WEBAR (Web-based Augmented Reality) project using either Unity or Unreal. I already have a 3D model ready for the project. Requirements: - Proficiency in Unity or Unreal, depending on the platform preference - Strong experience in developing WEBAR projects - Ability to implement specific functions and interactions for the 3D model - Creative mindset to suggest ideas and improvements for the project Timeline: - The project needs to be completed within a week If you have the necessary skills and can meet the timeline, please submit your proposal. Thank you!

  €130 (Avg Bid)
  €130 Ortalama Teklif
  14 teklifler

  I am in need of a freelancer to develop a business website that will showcase my work and portfolio. I have some ideas for the features and functionalities of the website, but I am open to guidance and suggestions from the freelancer. Ideal skills and experience for the job include: - Proficiency in web development languages such as HTML, CSS, and JavaScript - Experience in designing and developing visually appealing and user-friendly websites - Knowledge of content management systems (CMS) and experience with popular CMS platforms such as WordPress - Ability to incorporate interactive elements and multimedia content into the website - Familiarity with SEO best practices to optimize the website for search engines - Strong communication skills to understand and translate my ideas into a ...

  €264 (Avg Bid)
  €264 Ortalama Teklif
  48 teklifler

  I am in need of a land surveyor or construction person who is familiar with a Leica TS16 total station. I require assistance in both setting up the instrument and using it. Ideal Skills and Experience: - Experience as a land surveyor or construction person - Familiarity with a Leica TS16 total station - Knowledge of setting up and using the instrument This project requires long-term, ongoing assistance. The ideal candidate would be able to commit to providing ongoing support and guidance with the Leica TS16 total station.

  €14 - €23 / hr
  €14 - €23 / hr
  0 teklifler

  Looking for a talented writer to create a compelling business profile or email content that will attract new clients. The ideal candidate will have experience in email marketing and content writing with a focus on conversion and lead generation. Key Requirements: - Ability to create engaging and persuasive content to attract new clients - Experience in email marketing and crafting effective email campaigns - Strong understanding of marketing strategies and techniques - Excellent writing and communication skills - Attention to detail and ability to meet deadlines Specific Points to Highlight: - Client testimonials and success stories - Unique selling points and competitive advantages - Benefits and value proposition of the product or service - Call-to-action and conversion-f...

  €16 (Avg Bid)
  €16 Ortalama Teklif
  15 teklifler

  design table which i can enter no of raws by hand in every experiment the last raw must be less than all in area by 10% we can control in all raws by how many cell can we but in it as a column and we can enter name of department in cells by hand I want this code after 2days

  €111 (Avg Bid)
  €111 Ortalama Teklif
  18 teklifler

  ...developer to help me create a cashless electrical charging point that can be easily installed in new or existing installations. This charging point will be used for charging various devices such as e-bikes and mobile phones. Power Output: - The desired power output for the charging point is 10W-20W. Development Platform: - There is no specific preference for the development platform, it can be either Arduino or Raspberry Pi based for a rapid proof of concept. Security Requirements: - The cashless transaction system should have advanced security measures in place to ensure secure transactions. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing cashless payment systems - Proficiency in Arduino or Raspberry Pi development - Knowledge of electrical installation...

  €1243 (Avg Bid)
  €1243 Ortalama Teklif
  19 teklifler

  Lütfen detayları görmek için Kaydolun ya da Giriş Yapın.

  Acil Mühürlü Gizlilik Anlaşması

  Project Description: I am looking for a graphic designer who can help me draw a potential employer's attention to my qualifications on an academic transcript. I prefer a minimalist style for the highlighting, either with highlighted coloration or another method that the designer suggests. Specific requirements: - Highlight specific qualifications on the academic transcript - Use a minimalist style for the highlighting - Be open to designer's suggestions for the method of highlighting - Provide a list of qualifications to be highlighted Ideal skills and experience: - Proficient in graphic design software - Experience in highlighting and emphasizing information in a visually appealing way - Creative and able to provide suggestions for the highlighting method - Attention t...

  €52 (Avg Bid)
  €52 Ortalama Teklif
  60 teklifler

  ...contacts in the design industry to help me sell 1:1 scale projection spaces. This unique product offers an immersive visual experience for design professionals and companies. Ideal Skills and Experience: - Extensive network and contacts in the design industry, including architects, interior designers, and design companies - Proven track record in sales, with a focus on selling high-end products or services - Excellent communication and negotiation skills - Familiarity with the design industry trends and market demands - Ability to understand and effectively communicate the benefits of 1:1 scale projection spaces to potential clients Target Market: - International: The sales efforts will focus on reaching out to clients in any country, including design companies and professiona...

  €1872 (Avg Bid)
  €1872 Ortalama Teklif
  3 teklifler

  I am looking for a grant writer or fundraising consultant to help our awards company secure corporate sponsorship within the next 3 months. Project Details: - We are specifically seeking corporate sponsorship for a specific project that we have in mind. - The funds will be used to support this project and its implementation. - We have a timeline of 3 months to secure the funding, so we are looking for someone who can work efficiently and effectively within this timeframe. Ideal Skills and Experience: - Experience in grant writing or fundraising for corporate sponsorship. - Knowledge of the awards industry and understanding of the specific project we are seeking funding for. - Strong communication and negotiation skills to effectively pitch our company and project to potent...

  €9 / hr (Avg Bid)
  €9 / hr Ortalama Teklif
  23 teklifler

  I am looking for a freelancer who can create an automation tool probably using Microsoft AI Builder in Power Apps to build documents in a templated format (Word Document/PPT/HTMl or PDFs) from structured input ( google sheets (or push via Zapier). Requirements: - Experience in building AI Builder solutions - Familiarity with google sheets as the structured input format Skills and experience: - Proficiency in AI Builder, PowerApps - Knowledge of google sheets and its functionalities If you have the necessary skills and experience, please bid on this project. Specific examples will be provided on request.

  €18 / hr (Avg Bid)
  Gizlilik Anlaşması
  €18 / hr Ortalama Teklif
  7 teklifler

  I am looking for a skilled product hunter to help me source products for my Amazon or eBay store. Products: - Specifically, I am interested in finding Home and Kitchen products. Price Range: - The products should be priced at less than $50. Brands and Specifications: - I do not have any specific brand or specification preferences. Ideal Skills and Experience: - Experience in product sourcing for online stores - Knowledge of Home and Kitchen products - Ability to find high-quality products within the given price range - Familiarity with Amazon or eBay platforms - Strong research and analytical skills If you meet these requirements and can help me find the right products for my store, please reach out to discuss further details.

  €74 (Avg Bid)
  €74 Ortalama Teklif
  5 teklifler

  I'm in the garment industry so I need someone with Textile engineering background and a seamstress and a chemical engineer as well I need a chemical that when heated turns cold. I need this chemical to be embedded in a material/fabric. I need a confidentiality agreement signed before I go any further. Could you please provide me with an agreement of this type so we can discuss my project in more detail. Thank you

  €29 / hr (Avg Bid)
  Gizlilik Anlaşması
  €29 / hr Ortalama Teklif
  14 teklifler

  I am looking for a SOLIDWORKS designer to assist me with assembly design for my project. I already have detailed sketches of the concept that I need help bringing to life. I estimate that I will need approximately 5-10 hours of assistance. Skills and experience required: - Proficiency in SOLIDWORKS software - Strong understanding of assembly design - Ability to work remotely via TeamViewer or AnyDesk - Attention to detail and ability to accurately translate sketches into 3D models - Good communication skills to ensure effective collaboration throughout the project.

  €27 (Avg Bid)
  €27 Ortalama Teklif
  29 teklifler

  I am looking for a referral to an artificial intelligence service or software that can efficiently sort through many thousand page PDF's and accurately group similar pages. The project must be automated and provide accurate results. It must be performed with software, AI, etc. No human beings should be reading or looking at the documents. For example, there are 30 documents with an average of 3,000 pages. They needed to be analyzed and extract similar documents into individual PDF's. For example, all vendor invoices from the same vendor extracted and sorted by date, etc. Patter or image recognition using mostly the same format from different vendors or customers when they send pages that are in these bulk PDF's Ideal skills and experience for th...

  €365 (Avg Bid)
  €365 Ortalama Teklif
  8 teklifler

  Project Description: We are in search of a skilled team or individual who can enhance our website's SEO to increase sales conversions. We focus on search engine optimization, with a particular emphasis on keyword development and allocation, back-link building and any other ways to improve our website ranking and high-quality traffic for a better sales result. Required Skills and Experience: - Strong understanding of on-page and off-page optimization techniques - Proven track record of increasing sales conversions through SEO - Experience in optimizing website content and structure for improved organic traffic - Familiarity with keyword research and optimization, link building

  €370 (Avg Bid)
  €370 Ortalama Teklif
  85 teklifler

  I am looking for a skilled developer to create a trading bot on Think or Swim. The bot will implement a trading strategy based on a TradingView indicator. Skills and experience required for this project include: - Proficiency in Think or Swim platform - Expertise in coding trading bots - Knowledge of TradingView indicators -Knowledge of options trading The specific TradingView indicator that I have in mind is the UT bot alerts. Key requirements for the project: - Develop a trading bot on Think or Swim - Implement a trading strategy based on the UT bot alerts indicator If you have experience in developing trading bots and are familiar with the Think or Swim platform, I would love to work with you on this project.

  €133 (Avg Bid)
  €133 Ortalama Teklif
  6 teklifler

  ...accuracy. The script can be written in either JavaScript or Python, whichever language will provide the highest level of accuracy. Requirements: - The script should be able to accurately detect faces in images or videos. - Specific attributes such as age, gender, and emotion identification are not required, only face detection is sufficient. - The main priority is to achieve a high level of accuracy in the face detection process. Ideal Skills and Experience: - Strong proficiency in either JavaScript or Python, depending on the chosen language. - Experience in developing face detection algorithms or scripts. - Knowledge of computer vision and image processing techniques. - Familiarity with libraries or frameworks such as OpenCV or Dlib. - Att...

  €86 (Avg Bid)
  €86 Ortalama Teklif
  25 teklifler

  I am looking for an accountability coach to help me stay on track, mostly with doing workouts and living healthy, but also taking the right choices Tasks: - Ensure that I am staying on track with my goals and deadlines - Provide regular check-ins and reminders to keep me accountable - Provide tasks and penalties if not reaching goals Preferred Check-Ins: - Daily check-ins to keep me focused and on track, preferably several times a day Preferred Method of Communication: - Email communication for quick and efficient updates and reminders Ideal Skills and Experience: - Strong organizational skills to help me manage my time effectively - Excellent communication skills to provide clear and concise reminders and updates - Experience in goal setting and accountability coaching - Ability to be...

  €29 (Avg Bid)
  €29 Ortalama Teklif
  28 teklifler

  Project Description: Shopify Payment Gateway making Skills and Experience Required: - Proficiency in Shopify Payments integration - Knowledge of payment gateway setup and configura...Project Details: - The client is seeking a freelancer who can make a payment gateway on their Shopify store. - The preferred payment gateway is Shopify Payments. - No integration with other systems or platforms is required. - The level of customization needed for the payment gateway is basic setup. - The freelancer should have experience in setting up payment gateways, particularly Shopify Payments. - Familiarity with the Shopify platform is essential. - The ideal freelancer should be proficient in configuring and customizing payment gateways. - The project is open to freelancers based in the USA, UK, ...

  €35 (Avg Bid)
  €35 Ortalama Teklif
  13 teklifler

  Bootstrap Template for Information Website (Small Business) * PLEASE PROVIDE SAMPLES OF PROJECTS COMPLETED USING BOOTSTRAP 5 OR TAILWIND * Skills and Experience: - Proficiency in Bootstrap framework - Strong understanding of HTML, CSS, and JavaScript - Experience in responsive web design and cross-browser compatibility - Knowledge of UI/UX best practices - Ability to create clean and visually appealing designs - Creating illustrations. We gonna need one or two. Project Requirements: 1. Framework: Bootstrap - The template should be built using the Bootstrap framework to ensure a responsive and mobile-friendly design. 2. Information Website for Small Business - The template will be used for an information website for a small business. It should effectively showcase the busin...

  €423 (Avg Bid)
  €423 Ortalama Teklif
  84 teklifler

  I am looking for a freelancer to develop a platform or extension that can display the social media video views count. The videos can be from Facebook, Instagram, Youtube, and Tiktok. Requirements: - The platform or extension should be able to fetch and display the views count when the video page is opened. - I am open to any programming language or platform for the development. - The platform or extension should only display the views count and not any additional data like likes, comments, duration, or upload date. Ideal Skills and Experience: - Experience in developing platforms or extensions for social media platforms. - Proficiency in programming languages and platforms suitable for the project requirements. - Knowledge of APIs and data fetch...

  €445 (Avg Bid)
  €445 Ortalama Teklif
  33 teklifler

  Project Title: Front End pure HTML5/CSS/JS without any css or js frameworks Description: I am looking for a skilled front-end developer who can create a multi-page website using pure HTML5/CSS/JS without any css or js frameworks. The website should have a multi-page layout and the primary function of the website should be interactive. Specific requirements: - Develop a multi-page website using only HTML5, CSS, and JS without any css or js frameworks - Implement an interactive user interface that engages users - Incorporate specific designs provided by the client - Ensure the website is responsive and compatible with different devices and browsers Ideal skills and experience: - Proficiency in HTML5, CSS, and JavaScript - Strong understanding of front-end web developm...

  €25 (Avg Bid)
  €25 Ortalama Teklif
  24 teklifler

  I am looking for a skilled video editor who can create a captivating and visually appealing video with good animations. The desired length of the video is more than 3 minutes, and it will be centered around entertainment and artistic content. Skills and experience: - Proficiency in video editing software, such as Animaker or any other software of your choice - Strong ability to create animations and incorporate them seamlessly into the video - Experience in creating engaging and entertaining videos - Understanding of storytelling and the ability to bring ideas to life through video editing - Attention to detail and the ability to deliver high-quality end-to-end video production.

  €75 (Avg Bid)
  €75 Ortalama Teklif
  27 teklifler

  My Rice mill name is SAR Tree Rice Industries for this name i'd like to create logo

  €47 (Avg Bid)
  €47 Ortalama Teklif
  72 teklifler

  E-commerce Store or App Development with Shopify Skills and Experience Required: - Proficiency in Shopify development - Strong understanding of e-commerce platforms and best practices - Experience in inventory management for e-commerce stores Project Requirements: - Develop an e-commerce store or app using Shopify - Implement inventory management feature to track stock levels and manage product inventory - Create a user-friendly interface for customers to browse and purchase products - Ensure seamless integration with payment gateways for secure transactions - Optimize the store for mobile responsiveness and fast loading speed - Provide ongoing support and maintenance for the store Timeline: - No time limit, flexible completion timeframe Note: If you have prior experience...

  €28205 (Avg Bid)
  €28205 Ortalama Teklif
  31 teklifler

  I am looking for a freelancer who can simulate specific renewable energy system using MATLAB SIMULINK or LABVIEW. The ideal candidate should have experience in simulating renewable energy systems and be proficient in either MATLAB SIMULINK or LABVIEW. Project Requirements: - Simulate a required renewable energy system - Use either MATLAB SIMULINK or LABVIEW for the simulation Ideal Skills and Experience: - Proficiency in MATLAB SIMULINK or LABVIEW - Experience in simulating renewable energy systems Additional Information: - The level of complexity required for the simulation is basic - No specific output or result is needed from the simulation, any output is fine.

  €43 (Avg Bid)
  €43 Ortalama Teklif
  11 teklifler

  I am looking for a skilled individual who can help me design a circuit in Fritzing. Unfortunately, the components I need are not available in Multisim or Tinkercad. The purpose of this circuit is for prototyping and hobby purposes. Requirements: - Proficiency in Fritzing software - Experience in designing circuits - Familiarity with specialized components such as sensors and microcontrollers If you have the necessary skills and experience, please reach out to discuss the project further. Thank you!

  €102 (Avg Bid)
  €102 Ortalama Teklif
  15 teklifler

  Programmer is required to Read data from OPC server (Access) de Mitsubishi to Modbus RTU over RS485 in python or C in Windows 10, you need to map or address the bits of 20 registers in OPC Server running on the same PC with Windows 10, decatenating to write them to a remote controller using Modbus RTU over RS 485

  €27 (Avg Bid)
  €27 Ortalama Teklif
  8 teklifler

  Project Title: AI or Microsoft Power Automate to help streamline and automate small permitting business functions I am seeking a skilled freelancer to help streamline and automate our small permitting business functions using either AI or Microsoft Power Automate. The project involves the following tasks: 1. Workflow Management: - Develop a system that can efficiently manage and track the workflow of our permitting processes. - Automate the assignment of tasks to team members and provide notifications and reminders for deadlines. - Implement a centralized dashboard for real-time monitoring and reporting of the workflow status. Skills and Experience: - Strong expertise in workflow management systems and automation tools. - Proficiency in AI technologies or M...

  €33 / hr (Avg Bid)
  €33 / hr Ortalama Teklif
  61 teklifler

  share with me your portfolio and i will share the project details

  €3 / hr (Avg Bid)
  €3 / hr Ortalama Teklif
  16 teklifler

  ...who can create or modify a starter solution for me. I am open to either option, depending on what works best for my needs. The main function of the solution I am seeking is data management. I need a solution that can effectively organize and manage large amounts of data. As for the preferred programming language, I am open to suggestions. I am looking for a skilled programmer who can recommend the best language for my specific requirements and provide expertise in that language. Ideal skills and experience for this job include: - Strong knowledge and experience in data management - Proficiency in programming languages such as Python and JavaScript - Ability to analyze requirements and recommend the most suitable programming language - Problem-solving skills to create ...

  €19 (Avg Bid)
  €19 Ortalama Teklif
  13 teklifler

  ...Also it could be 2 rows. budget is very small 10$. If u know how to do it, its 5min job. Make your offer. freelancer auto message ### -> I am looking for a skilled developer who can make my product slider auto-scroll continuously using jQuery or Javascript. The slider will display both images and text as content. The size of the items that will be displayed on the slider is 4x2, meaning there will be 4 products in a row and 2 rows. I have a sample in a URL that can be used as a reference. Skills and experience required: - Proficiency in jQuery or Javascript - Experience in creating auto-scrolling sliders - Knowledge of HTML and CSS for integrating the slider into the website design - Attention to detail to ensure the slider displays the content correctly - Ability ...

  €18 (Avg Bid)
  €18 Ortalama Teklif
  39 teklifler

  I am looking for a freelancer who can help me write code for Zapier in either JavaScript or Python. The code should be able to find attribute values in an XML-string. Requirements: - Proficiency in JavaScript or Python - Experience with Zapier integration - Familiarity with parsing XML-strings - Ability to find attribute values in XML-strings - Attention to detail The XML-string will be provided by me and it will have less than 10 attribute values that need to be found. Please provide examples of previous work or relevant experience in your proposal.

  €139 (Avg Bid)
  €139 Ortalama Teklif
  26 teklifler

  I have a simple order form with 5 columns of data. Item, Description, unit price, quantity, total price. I need the sheet to have an order submit button that will: Send a copy by email to addresses listed in the google sheet. Create a copy of the order form as a new file along with the current date and the name of the customer (stored in cell A1) and c...submit button that will: Send a copy by email to addresses listed in the google sheet. Create a copy of the order form as a new file along with the current date and the name of the customer (stored in cell A1) and clear out the order form for the next submission. Should be super simple. I need this to function when shared with another user, not just on my own google account, but when shared or given access to an anonym...

  €20 (Avg Bid)
  €20 Ortalama Teklif
  13 teklifler

  I am looking for an experienced animator who can create a 10-minute animated video in 2D style. The target audience for this animation is children. Project Requirements: - Create a script or storyline for the animation - Utilize 2D animation techniques to bring the story to life - Ensure the video is engaging and suitable for children - Incorporate vibrant colors and playful characters to capture the attention of young viewers - Use appropriate sound effects and background music to enhance the overall experience Skills and Experience: - Proficient in 2D animation software and techniques - Strong storytelling and scriptwriting abilities - Understanding of child psychology and what is visually appealing to children - Ability to create fun and engaging characters - Experience in cre...

  €199 (Avg Bid)
  €199 Ortalama Teklif
  39 teklifler

  Excel Expert Needed for Implementing IF Formula I am in need of an Excel expert who can help me implement the IF formula in my spreadsheet. The purpose of the formula is to perform data analysis, automate calculations, and sort data. Skills and Experience Required: - Proficiency in Excel and a strong understanding of formulas, specifically the IF formula - Experience in data analysis, automating calculations, and data sorting - Attention to detail and the ability to accurately implement formulas in Excel spreadsheets

  €12 / hr (Avg Bid)
  €12 / hr Ortalama Teklif
  54 teklifler