Büyük veri ile alakalı bir proje yaptırmak istiyorumm

Kapalı İlan edilme: 2 yıl önce Teslim sırasında ödenir
Kapalı Teslim sırasında ödenir

(50 p) Kısım 1 (Apache Spark Uygulaması Geli ¸stirme)

1- Apache Zeppelin notebook kurulmalıdır (Jupyter Notebook’a benzemekle beraber

farklılıkları vardır).

[login to view URL]

2- Daha onceki aktivitilerinizi (KA3 SQL uygulamaları ve bir makine ögrenmesi

problemi) Apache Spark SQL ve MLlib kütüphanelerini kullanarak Zeppelin üzerinde

gerçekleyiniz. A ¸sagıdaki linklerde çe ¸sitli örnekler mevcuttur. ˘

3- Zeppelin notebook’unuzu [login to view URL] formatında gonderiniz.

Çe ¸sitli Zeppelin Notebookları için bakınız:

[login to view URL]

[login to view URL]

Faydalı videolar:

[login to view URL]

[login to view URL]

[login to view URL]

[login to view URL]

(50 p) Kısım 2 (Kaggle Üzerinde Proje Geli ¸stirme)

Kaggle üzerinde a ¸sagıda bilgisi sunulan yarı ¸sma için bir çözüm geli ¸stirilecektir. ˘

[login to view URL]

˙Istenenler:

1- Kaggle hesabı olmayanların hesap açması (hesap adı, gerçek ad-soyadınızı

icerecek sekilde)

2- Çözüm kernelini yayınlamak ve kernel linkini gonderilecek olan raporda payla ¸smak

(linkin herkes tarafından eri ¸silebilir oldugunu gondermeden kontrol ediniz, bu madde

önemlidir!!!)

3- Hali hazırda var olan cozumlerin

([login to view URL])

aynısını veya cok buyuk benzerini çözum olarak sunanların aktiviteleri

degerlendirilmeyecektir. Birbirlerinizle benzerlik gosteren dokumanlar da

degerlendrilmeyecektir.

4- Geli ¸stirdiginiz çözümü, a ¸sa ˘ gıdaki alt ba ¸slıkları içerecek ¸sekilde IEEE A4 formatında ˘

Türkçe olarak bir rapor ile sunmak

([login to view URL]).

• Problem tanımı

• Veriseti bilgisi

• Geli ¸stirilen cozumun yalancı kodlarla acıklaması

• Performans degerlendirmesi. Cesitli metriklerle geli ¸stirilen yontemin basarımı

verilecektir.

Apache Deep Learning Machine Learning (ML) Python Spark

Proje NO: #28791776

Proje hakkında

Uzak proje Aktif 2 yıl önce