Kapalı

Communication and game

Vaardighedenlijn – Communicatie en spel

Communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar voor contact met anderen. Deze vaardigheden zijn voor een pedagoog dan ook belangrijke bagage. In de eerste training van de vaardighedenlijn (Inleiding Communicatie) heb je de basisprincipes van communiceren besproken en getraind. Tijdens de training Communicatie en spel, oefen je de basisprincipes van communiceren met het jonge en het oudere kind. Hoe luister je naar een kind? Hoe communiceer je op respectvolle wijze met een jongere? Wat is nodig om een kind of jongere naar jou te laten luisteren? Je leert hierbij de inzichten van Thomas Gordon en Martine Delfos te herkennen. De inzichten van Thomas Gordon ga je ook toepassen in jouw eigen communicatie. Spel en andere creatieve activiteiten kunnen hulpmiddelen zijn bij het communiceren met kinderen en jongeren.

De vaardighedenlijn wordt ondersteund door de kennislijn omdat hierin de ontwikkeling van het kind aan de orde komt. In de integrale lijn kun je jouw communicatieve vaardigheden toepassen in het werken aan de beroepsopdracht.

Opdracht

Tijdens de training oefen je met verschillende communicatieve vaardigheden, maak je (buiten)opdrachten, logboeken, film je jezelf en geef je peerfeedback. Online middelen kunnen hiervoor worden gebruikt. De verschillende opdrachten die je gedurende de weken maakt, vormen samen de eindopdracht en worden vormgegeven in een opdrachtendossier.

Na afloop van de training beheers je de volgende leerdoelen:

1. Je kunt de uitgangspunten van Delfos (communicatievoorwaarden en metacommunicatie) en Gordon (ik-boodschap, actief luisteren, acceptatietaal en geen-verlies-methode) in een gesprek met kind of jongere herkennen en beschrijven.

2. Je kunt de uitgangspunten van Gordon (ik-boodschap, actief luisteren en de acceptatietaal) toepassen in een gesprek met een kind of jongere.

3. Je kunt middels spel– en andere creatieve activiteiten contact maken en in gesprek blijven met een kind of jongere.

4. Je kunt je keuzes theoretisch onderbouwen en je eigen handelen kritisch evalueren.

Onderwijsactiviteiten en begeleiding

Voor het opdoen van vaardigheden is oefening essentieel, voor een groot gedeelte bestaat de training dan ook uit oefening. Je gaat aan de slag met 15 andere studenten en een trainer die verschillende werkvormen aanbiedt waarin je gaat ervaren hoe het is om bewust communicatietechnieken in te zetten. Je kunt hierbij denken aan rollenspellen, onderwijsleergesprekken en het kijken naar en analyseren van videofragmenten. De trainer zal voortdurend feedback aan jou persoonlijk geven. Ook de feedback die aan anderen wordt gegeven kan bijdragen aan jouw leerproces. De feedback neem je mee en verwerk je in de volgende opdrachten en oefeningen.

Tijdens de trainingen is actieve participatie vereist. Hieronder wordt onder andere verstaan dat je op tijd jouw mate van participatie als dit verbetering be

Elke week neem jn gebruiken om korte filmopnamen (van jezelf) te maken tijdens de training.

Verplichte literatuur:

− Gordon, T. (2017). Luisteren naar kinderen. Van contact naar verbinding binnen het gezin (zestiende druk). Utrecht/Antwerpen: Kosmos.

− Delfos, M. F. (2014) Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. H 3.3 Communicatievoorwaarden en H 3.4 Metacommunicatie (verkrijgbaar via mijnhva- pedagogiek)

− Delfos, M.F. (2017) Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en adolescenten. H 4 Gesprekken voeren t/m pp 136 (verkrijgbaar via mijnhva-pedagogiek)

Beceriler: Article Writing, Araştırma Yazarlığı, Teknik Yazı

Daha fazlasını gör: fun communication games for youth, communication skills games, verbal communication games, activities to improve communication skills, communication icebreakers, communication games for students, communication activities for students, communication skills games for students, medical flash game, game server hosting templates, flash game site, game ogre3d, data entry game free, simple flash game, freelance game flash online, guitar hero game mac, browser game industry, red alert game, nascar online game, mmo browser grafics game

İşveren Hakkında:
( 0 değerlendirme ) Nijmegen, Netherlands

Proje NO: #18582826

Bu iş için 2 freelancer ortalamada €128 teklif veriyor

assignmentstore

Hey, I have gone through the project description and I can handle your task very well. You can check my profile, I am an experienced freelancer with more than 350 positive reviews from my clients living across the g Daha Fazla

€100 EUR in 3 gün içinde
(307 Değerlendirme)
7.7
emmawhitefl1

Hey, I have checked the project description and its completely doable for me. I assure that I will provide you my best shot within your given deadline. Thanks

€155 EUR in 3 gün içinde
(20 Değerlendirme)
5.4