Kapalı

Отговор на два философски въпроса -- 3

Трябва да се напишат два отговора по темите дадени отдолу: по ваш избор

2. Философската концепция на ранния Л. Витгенщайн – „правилната употреба на езика“ и философията като дейност.

3. Ранната феноменология на Хусерл. Филосфията като наукоучение.

4. Късната феноменология на Хусерл. Феноменологичният метод.

5. Хусерл за кризата на европейската наука и човечеството.

6. Увод във философията на М. Хайдегер. Феноменологията като фундаментална онтология.

7. Хайдегер за човешкото битие – аналитиката на Dasein.

8. Късната философия на Хайдегер – проблемите за метафизиката, езика, и херменевтиката.

9. „Феноменологичната онтология“ на Ж.-П. Сартр – категориите „битие-за-себе-си“ (être-en-soi), „битие-в-себе-си“ (être-pour-soi), свободата

10. Екзистенциалният хуманизъм на Ж.-П. Сартр – отношенията съществувание – същност, индивид – общество.

11. Философската херменевтика на ХХ век. Херменевтичната философия на Х.-Г. Гадамер.

12. Късната философия на Л. Витгенщайн – „езиковите игри“ и философията като „терапия“

13. Аналитичната философия и научният метод. Филосфските перспективи на Дж. Сърл, С. Крипке, Д. Дейвидсън, Р. Рорти, и др.

14. Неопрагматизмът на Р. Рорти и неговата политическата апроприация на философската традиция.

15. Социално-критическата филосфии на Х. Маркузе.

16. Теорията на комуникативното действие на Ю. Хабермас.

Beceriler: Article Writing, İçerik Yazımı

Daha fazlasını gör: 1с фриланс украина, 2d иллюстратор фриланс, 2d фриланс, 3d аниматор фриланс, 3d визуализатор фрилансер, 3d графика фриланс, 3d дизайн интерьера фриланс, 3d дизайнер фрилансер, 3d моделирование онлайн, 3d моделирование онлайн фриланс, 3d моделлер онлайн, 3d моделлер удаленно, 3d моделлер фриланс, 3d моделлеры, 3d модель земли онлайн, 3d модель солнечной системы онлайн, 3d модель человека онлайн, 3d модель черепа онлайн, 3d фриланс, 3d художник фриланс

İşveren Hakkında:
( 0 değerlendirme ) Sevlievo, Bulgaria

Proje NO: #30213500

Bu iş için 2 freelancer ortalamada €19 teklif veriyor

importworld

Здравствуйте! Могу написать на русском или английском. Пожалуйста свяжитесь в чате. С уважением,Александра.

€29 EUR in 2 gün içinde
(27 Değerlendirme)
4.6
WritingLabb

Отговор на два философски въпроса -- 3 I am Minahil Hameed with vast amount of experience in multiple fields like; Finance & Economics, Accounting & Cost Accounting, Business & Management, Taxation & Auditing. I have Daha Fazla

1 gün içinde %bids___i_sum_sub_32%%project_currencyDetails_sign_sub_33% EUR
(13 Değerlendirme)
3.2