İptal Edildi

DotNetNuke Custom Module For Events (DNN)

This is for DotNetNuke custom module development for a webinar scheduler component. The bidders must have verifable experience with DotNetNuke

Beceriler: .NET, ASP, Web Sitesi Tasarımı

Daha fazlasını görün: net scheduler, c# net scheduler, c# module, dnn webinar module, webinar, dotnetnuke, custom net, dnn module development, dnn development, scheduler net, dotnetnuke events, Custom module development, custom scheduler, custom module, module development, net dotnetnuke, dotnetnuke custom module, module net, custom component, asp scheduler, custom dnn module, module dotnetnuke, module events dnn, dotnetnuke net, asp scheduler asp net

İşveren Hakkında:
( 1 değerlendirme ) Rockville, MD, United States

Proje NO: #38632