İptal Edildi

Private project for bruzli

Like per brief -do not bid if you aren't bruzli:)

Beceriler: .NET, ASP, SEO

Daha fazlasını gör: you aren t, aren, project brief, net project bid, net private project, bid bid project, bid private, net project bid, bid private project, bid net project, bid asp net project, bid per project, bruzli, project bid, bid project

İşveren Hakkında:
( 20 değerlendirme ) Craiova, Romania

Proje NO: #50495