Kapalı

second reality; coding mind; project:robotek/detal[8]

Inna sciezka matematyki:

Other path of mathematic:

Poczatek...

Begining...

Przyczyn sie do rozwoju projektu: DETAL [8]

Opracowana przezemnie metoda/zasada/logika kodowania umyslu,

ktora nawiazuje do poczatkow zrodel matematyki...

jakim jest sprowadzenie cyfr i liczb do postaci punktu/kropki.

Co-operate to progres project: DETAL[8]

Elaborate by myself method/rule/logic coding mind,

which reference to surce of mathematic...

what is insert digit and numbers to point/dot.

przyklad -

[1 .]

example -

[2 :]

Podstawy - po uzasadnienie tych podstaw reszta z zasadzie sie nie zmienia

ale porojekt obral tylko ten element matematyki.

W zasadzie reszta polega na zamknieciu sie w tej czastce.

Rudiments - in support this rudiments rest in rule do not cheange

but project choose only this element of math.

In rule rest is close in this particle.

Logika - Do dyspozycji mamy uklad XYZ

Tworzymy modele logiki w postaci punktow

Logic - To disposition we have system XYZ

Making models of logic in form points

Energia - Do dyspozycji mamy energie nieskierowana w postaci punktu.

Energy - To disposiction we have energy with no direction in form point.

Zasady - Zasady umozliwia stabilnosc.

Rules - Rules endable stable.

Kodowanie umyslu - Na trzech powyzszych wartosci powstanie wymiar.

Umozliwiac bedzie on kodowanie swiadomych snow.

Mozliwości beda nieograniczone i niekonczonce sie.

Coding mind - On three higher worth stand reality.

Will endable coding reality dreams.

Powers be no restrict.

Jest to projekt ktory nalezy zrozumiec od podstaw.

Glowne to zalozenia w zasadzie sie potwierdzaja i w praktyce tez tak bedzie.

Logika ktora trzeba zrozumiec do czego namawiam i postarm sie [strescic].

Wprowadzajac swoj wysilek w prace nad projektem stajecie sie ludzmi

ktorymi jako pierwszych bede chcial zobaczyc jak sie uda.

Mowie o powinnosci spotkania sie z trudnym do zdefiniowania zjawiskiem..

Takie wrazenia najlepiej zostawic dla siebie...

Drugi wymiar, druga rzeczywistosc..2D i 3D

Pojecie projektu przekracza mozliwosci tworcow roznych fabul.

Projekt jest testowo eksperymentalny...

This is project what need understand fundaments.

Needed:

-# CODERS #

Potrzebni:

-# KODERZY #

-GRAFICY

-MUZYCY

-MILITARNI[ARMIA]

-INWESTORZY

Robota:

Potrzebuje takich programow:

Need this programs:

program 1

[----------------------------------------]

123456#123456#123456#123456#123456#123456#

654321654321654215415415415151515111

| | | | | |

1 2 3 4 5 1

x x x x x x

3 6 2 4 5 6

[----------------------------------------]

[x]program ma zliczac z dwoch rzedow cyfr.

Powtarzajace sie cyfry ma zliczac jak w przykladzie u gory...

Program ma uwzgledniac wprowadzanie cyfr i znakow.

W przykladzie ciag znakow sie konczy.

W innch przypadkach sie zapetla.

[x]program must count with two lines digit.

Repeating digits must count like on example higher...

Program must allow adding digits and symbols.

In example course symbols end.

In other case loop.

# przestrzen lub zmienna

- space or random

program 2

[----------------------------------------]

123456#123456#123456#123456#123456#123456#

654321654321654215415415415151515111

| | | | | |

1 2 3 4 5 1

x x x x x x

3 6 2 4 5 6 <--

[----------------------------------------]

ta sama logika co wyzej w dalszej kolejnosci

the same logic what higher in next step

--> 123456#123456#

--> 362451

[----------------------------------------]

program 3

[----------------------------------------]

xx xx

123456#123456#123456#123456#123456#123456#

654321654321654215415415415151515111

xx | | | xx | | |

1 2 3 4 5 1

x x x x x x

3 6 2 4 5 6

[----------------------------------------]

zliczal analogie[np. 34/43] w odpowiednie wartosci

+ dawal mozliwosc dodawania i podstawiania odpowiednich wartosci.

counting analogy[ex. 45/54] in right value.

+ give posible adding and substitute right value.

[----------------------------------------]

check:[url removed, login to view]

Beceriler: C Programlama, C# Programlama, C++ Programlama

Daha fazlasını görün: project robotek, what is coding, ten second, rest programming, project 4 u, programming symbols, programming models, programming loop, Programming Logic, o 1 space, models 2d, modele 3D, mind programming, method programming, method models, math programming, math in programming, math and programming, making on 3d models, loop programming, element 8, c sharp 3d, c programming reference, c programming powers, coding we

İşveren Hakkında:
( 0 değerlendirme ) KoBobrzeg, Poland

Proje NO: #721592

3 freelancers are bidding on average $300 for this job

ifeistudio

Hi, can you send me the description in English?

in 15 gün içinde250$ USD
(0 Değerlendirme)
0.0
santosh10sahu

please see the url [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] I Have a experienced employee in java,php,joomla,.netand ajex programming which has more than 3-4 ye Daha fazlası

in 10 gün içinde350$ USD
(0 Değerlendirme)
0.0
hrisblumorna34

First please give a description in good english and let me know the details

in 15 gün içinde300$ USD
(0 Değerlendirme)
0.0