Kapalı

Mình cần một code AFL cho AmiBroker nhằm mục đích xuất một vài dữ liệu trực tiếp ra google sheet. Bạn nào thông thạo ngôn ngữ AFL vui lòng trao đổi để nắm rõ hơn các yêu cầu.

Bu iş için 2 freelancer ortalamada $140 teklif veriyor

Matveytrofa

How are you! I am interested in your project and it's my top skill. I 've already decided to do this task, so you do better consult me. If you do good use of this chance, you will have perfect project and your own new Daha Fazla

$140 USD in 7 gün içinde
(6 Değerlendirme)
3.7
omer19

hello, I have seen that you need an experienced C++ expert for Mình cần một code AFL cho AmiBroker nhằm mục đích xuất một vài dữ liệu trực tiếp ra google sheet. Bạn nào thông thạo ngôn ngữ AFL vui lòng trao đổi để n Daha Fazla

$140 USD in 10 gün içinde
(3 Değerlendirme)
2.7