Tamamlanmış

Napisz oprogramowanie

Zlece projekt do napisania na studia informatyczne I roku.

Wytyczne odnośnie implementacji:

Implementację należy przygotować w języku C, wraz z fragmentem kodu do testowania.

Do obsługi plików i wykorzystania innych usług systemowych należy użyć funkcji jądra uniksopodobnego systemu operacyjnego (a nie funkcji ze standardowej biblioteki języka C).

W implementacji operacji na plikach należy unikać uproszczeń typu jednorazowy odczyt całego pliku do bufora lub czytanie po jednym bajcie.

Jedno z zadań do wyboru:

[url removed, login to view] na system rzymski

[url removed, login to view] z ISO 8859-2 na UTF-8

[url removed, login to view] z UTF-8 na ISO 8859-2

[url removed, login to view] zadań

[url removed, login to view] słowna liczb

[url removed, login to view]ębnianie tokenów

[url removed, login to view] poleceń

[url removed, login to view] skrótu MD5

Zależy mi bardzo na czasie.

ENG DIS:
I ask for the implementation of the project. Computer Studies I year.

Guidelines for implementation:
An implementation should be prepared in C, together with a fragment of code for testing.
To handle files and the use of other system services should use the Unix-like operating system kernel (and not a function of the standard C library).
The implementation of file operations to avoid simplifications type of disposable reading the entire file into a buffer, or reading one byte.

One of the tasks to choose from:
1 Conversion of the Roman system
2 Conversion from ISO 8859-2 to UTF-8
3 Conversion from UTF-8 to ISO 8859-2
4 Restarter tasks
5 Teams verbal numbers
6 Extracting tokens
7 Command Interpreter
8 Generating MD5 hash

I care very timely.
English with a translator.

Beceriler: PHP, Yazılım Mimarisi

Daha fazlasını gör: kodu programming, j obs, interpreter programming, napisz, iso 7, 8859, roku programming, iso system, iso 8859, cheaty na cs po nete, kamera webcam oprogramowanie, argentina po, script php lub auction, lub script, lub auction, lub, lub auction script, php lub auction

İşveren Hakkında:
( 3 değerlendirme ) Wielen, Poland

Proje NO: #6508796

Seçilen:

TarasKuzyo

Hi! I have good experience in C programming. I suppose I can help you with this project. Please feel free to discuss details.

%selectedBids___i_period_sub_7% gün içinde 150%project_currencyDetails_sign_sub_9% %project_currencyDetails_code_sub_10%
(11 Değerlendirme)
4.1