C# ile yapay zeka ödevi yaptırmak istiyorum

Kapalı İlan edilme: 3 yıl önce Teslim sırasında ödenir
Kapalı Teslim sırasında ödenir

ABC Ödevi için Açıklama

Amaç fonksiyonu olarak "test fonksiyonları" dokümanında verilen problemlerden bir tanesi kullanılacaktır.

Kodlamanız_Gereken_Problem_Numarası = (öğrencino_son_iki_hanesi + 1) mod 20 + 1

PSO Ödevi için Açıklama

Amaç fonksiyonu olarak 14. hafta PSO dokümanında verilen six-hump camel-back test problemi kullanılacaktır.

Form tasarımı herkes için özgün olmalı ve algoritmanın parametreleri dışarıdan girilebilir olacak şekilde ayarlanmalıdır

C# Programlama

Proje NO: #26443473

Proje hakkında

Uzak proje Aktif 3 yıl önce