Kapalı

Jeoloji: Veri girişi - log hazırlama - Katı modelleme - Hidrojeokimyasal Yorum - Jeokimyasal Haritalama-Yorum vb.

Proje: Yapabildiklerim;

Rockworks: 2D 3D maden sahası, hidrojeoloji sahası modellemesi

-2D striploglar, kuyudan kuyuya kesitler, cevher kütlesi modellemeleri, örtü kaya, taban modellemeleri, rezerv hesabı sondaj noktalarının haritalanması, vs işler

Logplot ve Strater:

Kuyu logu, sondaj logu, stratigrafik kesit, jeofizik verilere göre beklenir-muhtemel kesit hazırlanması, Logplot üzerinde mudlog hazırlanması gibi işler,

Aquachem-AQQA-GeochemistWorkbench: Su kimyası verilerinin grafiklendirilmesi + yorumlanması, jeotermometre hesapları vs işler

Surfer: Topografik-morfolojik harita yapılması, yüzey jeokimyasal deneştirmeler çeşitli istatistik kabullerine göre eşkimyasal eğrilerin oluşturulması ayrıca çeşitli jeokimyasal kabullere göre anomali değerinin belirlenip üretilen yüzey jeokimyası haritasının yorumlanması, gömülü fay tespiti vs..

ENVI: Band ratio ile çeşitli alterasyon gruplarının tespiti(ben petrol üzerine çalıştım aynısını madendeki kabullere göre yapabilirim), NDVI-NDWI ile bitki örtüsü, sulak alan/hidroloji/yüzey suyu haritalamasından başka bişey yapamam :D

Tüm bunları sadece veri girişi ya da veri girişi sonrası rapor şeklinde de yapabilirim,

İŞİN GİDİŞATI:

İstekliden yaptıracağı işin verileri excell dosyası halinde alınır.

Programlara veri girişi yapılacak şekilde hazırlanır

Programa veri girşi yapıldıktan sonra üretilecek şey neyse üretilir

Değerlendirme-Yorum yapılır.

İstek dahilinde raporlama yapılır.

İŞİN BİTTİĞİNE DAİR MÜŞTERİYE BİLDİRİM GÖNDERİLİR

VE PARA ÖDEMESİ İSTENİR.

İŞİN BİTTİĞİNE DAİR GÖRSELLER BUZLANARAK GÖSTERİLİR :D

ÖDEME GERÇEKLEŞTİĞİNDE,

*Müşteriden alınan ilk veri

*Programa girilen ham veri

*Programın kendi uzantılı çıktı verileri

*rapor

sunulur.

işinize hangisi gelirse.

Beceriler: Excel, 3B Modelleme , Veri Girişi, Veri İşleme, Jeoloji

Müşteri Hakkında:
( 0 değerlendirme ) Niğde, Turkey

Proje NO: #22422989