Kapalı

[login to view URL] adl? e-ticaret sitemizin logosunun yap?lmas?na ihtiyac?m?z var.

[url removed, login to view] adresli bir e-ticaret sitesi için orjinal, ak?lda kal?c?, robotik'i vurgulayan bir amblem aray??? içerisindeyiz.

bu e-ticaret sitesinde [url removed, login to view] sitesindeki ürünler bazl? ve bunlara benzer farkl? farkl? ya? gruplar?na hitap eden robot sat?? sitesi olacakt?r. Ana ürünler [url removed, login to view]'un ?u an yönlendirilmi? oldu?u sitedeki ürünler olsa da sadece bu tip robotlar da olmayacak. Robot olarak nitelendirilebilecek ev aletleri, oyuncaklar, otomasyonda kullan?labilecek motorlar, yedek parçalar, kontrol üniteleri gibi ilgili alan? kapsayan envai çe?it ürün bar?nd?racakt?r. IRobot gibi firmalar?n robotik yaz?l?m geli?tirerek sat??a sunduklar? ev süpürgeleri, oyuncak amaçl? uçan ve kumanda edilebilir helikopter uçak vb ürünler, akademik ürünler, birba?ka programlama alan?nda kullan?lan aletler olan CNC tezgahlar? gibi ürünler olacakt?r.

Robotik alanda kullan?lan akademik veya otomasyon sektörü için robot yapmak için gerekli tüm yedek parçalar servo motorlar motor çe?itleri mutlak surette önemli ana ürünlerini olu?turacakt?r.

Logo tasrlarken hem bu robotlar? hem de ismi vurgulamak ad?na sitenin en önemli ürünlerinin ?unlar olaca??n?n bilinmesinde fayda vard?r:

1. Aç?k platform akademik insans? robotlar: [url removed, login to view];urun=darwinop

2. Liseden doktora seviyesine kadar birçok projede çal???labilen hem insans? hem farkl? ?ekiller yap?labilen robotlar: [url removed, login to view];urun=bioloid

3. Robotik ve otomasyon alan?nda kullan?lan envai çe?it motorlar ve servomotorlar: [url removed, login to view];urun=dynamixel

Tasar?mlar?n? payla?an ki?ilerle taleplerimiz do?rultusunda fikir al??veri?inde bulunarak nihai logo için destek verme konusunda her zaman aç???z.

Beceriler: Grafik Tasarımı, Logo Tasarımı, Photoshop

Daha fazlasını gör: adl mutlak, z logo design, $t z, tr logo design, na logo design, motor logo design, logo yapmak, logo ya p, logo yap, logo robot, logo motor com, logo design sitesi, logo design motor, logo design ka, logo design ev, logo amblem, l com, ismi logo yapmak, graphic design yap, design yap

İşveren Hakkında:
( 2 değerlendirme ) Istanbul, Turkey

Proje NO: #3989849

Bu iş için 3 freelancer ortalamada $183 teklif veriyor

sweetys1

Professional Brand Designer with over 10 years experience. Please take a look on my credentials, reviews & portfolio in the private message board. I have 100% Project Completion Rate here on Freelancer! which speaks f Daha Fazla

$200 USD in 4 gün içinde
(781 Değerlendirme)
8.0
Ajooo

hi I am graphic designer I have 8 years experience you can see my work in portfolio more if you want I can sent you

$150 USD in 5 gün içinde
(36 Değerlendirme)
4.1
ozanonay

Merhaba, özelden yazd?m.

$200 USD in 2 gün içinde
(0 Değerlendirme)
0.0