Kapalı

Thiết kế giao diện website

Bu iş için 5 freelancer ortalamada ₫54444444 teklif veriyor

r4rony

Hi, We will assist you in designing interface of your existing website and we are confident to provide you a website with latest feature competing the modern requirement and best user friendly experience. We ens Daha Fazla

in %bids___i_period_sub_35% gün içinde58333333%project_currencyDetails_sign_sub_37% %project_currencyDetails_code_sub_38%
(115 Değerlendirme)
8.5
in %bids___i_period_sub_35% gün içinde58333333%project_currencyDetails_sign_sub_37% %project_currencyDetails_code_sub_38%
(9 Değerlendirme)
3.9
EIBSPL

Hi, we are the best developer in the web site , we are sure in time line delivery. you can visit our website [login to view URL] Thanks

in %bids___i_period_sub_35% gün içinde58333333%project_currencyDetails_sign_sub_37% %project_currencyDetails_code_sub_38%
(5 Değerlendirme)
3.3
Fastforfreelance

Xin chào, tôi sẽ thực hiện công việc này theo yêu cầu của bạn. Tôi có 8 năm kinh nghiệm trong phát triển và thiết kế. Tôi đã thực hiện nhiều dự án như CMS, Cổng thông tin việc làm, Thương mại điện tử, trang web dành ch Daha Fazla

in %bids___i_period_sub_35% gün içinde38888888%project_currencyDetails_sign_sub_37% %project_currencyDetails_code_sub_38%
(6 Değerlendirme)
2.8
bluecoded

Sample web development works : [login to view URL]://[login to view URL] [login to view URL]://[login to view URL] [login to view URL]://[login to view URL] Thanks Bluecoded Team

in %bids___i_period_sub_35% gün içinde58333333%project_currencyDetails_sign_sub_37% %project_currencyDetails_code_sub_38%
(0 Değerlendirme)
0.0