Kapalı

Trang web phản hồi (Di động và Desktop) -- 2

Bu iş için 3 freelancer ortalamada ₫583333 teklif veriyor

panoti

Nếu được liên hệ mình qua 01228814148 Relevant Skills and Experience Lập trình web application 2 năm với angularjs, angular 2/4, wordpress, php, python.

in %bids___i_period_sub_35% gün içinde700000%project_currencyDetails_sign_sub_37% %project_currencyDetails_code_sub_38%
(0 Değerlendirme)
0.0
duongtai2604

Gửi cho tôi chi tiết yêu cầu của bạn. Các Kỹ Năng và Kinh Nghiệm Liên Quan HTML CSS, Bootstrap, Jquery, Photoshop (Logo, Photos) Các Mốc Thanh Toán Đề Xuất ₫550000 VND - Full Frontend

in %bids___i_period_sub_35% gün içinde550000%project_currencyDetails_sign_sub_37% %project_currencyDetails_code_sub_38%
(0 Değerlendirme)
0.0
zymethyang

Hello, i would love to be involved in your project. I can complete your work quickly and assist you to fix minor bugs for free after finished project. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

1 gün içinde %bids___i_sum_sub_32%%project_currencyDetails_sign_sub_33% VND
(0 Değerlendirme)
0.0