Tamamlanmış

509241 Admin-Module Joomla

- admin must be able to open all data of all kinds of users with all details

- edit, delete, block, set free entrys (locations & user data)

- list (all) users all Data (sorted chooseable, by each row like date, name, street, city, by GPS)

- list (all) locations all Data sorted chooseable, by each row like date, name, street, city, by GPS)

- edit text, menutext in website

- admin must be able to work with all modules, if they are coded

Paying after work is done

Beceriler: Her şey Kabul, Düzenleme, GPS, Joomla

Daha fazlasını gör: sorted data set, website admin, gps name, data entrys, editing website joomla, free admin data, module details, module users, website editing joomla, open gps, data module, list module, city joomla, edit admin, user details joomla, joomla user data, joomla list users, joomla data user, joomla data module, gps modules, free module joomla , edit user details joomla, edit details joomla, data module joomla, gps joomla

İşveren Hakkında:
( 33 değerlendirme ) unknown, Germany

Proje NO: #2255169

Seçilen:

npkorban

Ich Bin Fertig, für Sie noch zu arbeiten

%selectedBids___i_period_sub_7% gün içinde 250%project_currencyDetails_sign_sub_9% %project_currencyDetails_code_sub_10%
(43 Değerlendirme)
6.3