Kapalı

Xây dựng trang web

Mình cần 01 bạn cấu hình tối ưu vps và bảo mật cho 01 site tin wordpress .

Bạn nào có kinh nghiệm để có thể làm cho mình một buổi xong luôn nhé.

Báo giá hữu nghị nhé, có thể hợp tác lâu dài.

Yêu cầu cụ thể hơn liên quan tới:

1. [url removed, login to view]

2. [url removed, login to view]

3. [url removed, login to view]

4. Lọc botnet dựa trên cookie, Ví dụ như: <script type="text/javascript"> [url removed, login to view] = function checknow() { var today = new Date(); var expires = 3600000*1*1; var expires_date = new Date([url removed, login to view]() + (expires)); var ua = [url removed, login to view](); if ( [url removed, login to view]( "safari" ) != -1 ) { [url removed, login to view] = 'location.href=1; path=/'; } else { [url removed, login to view] = 'location.href=1; path=/; expires=' + [url removed, login to view](); } } </script>\

Cám ơn các bạn phản hồi sớm

Beceriler: PHP, Web Hosting, Web Sitesi Tasarımı, Web Sitesi Yönetimi

Daha fazlasını görün: wordpress codex, web design topic, trang web design, design tin, design navigator for website, codex wordpress org, codex wordpress, gzip, D A, botnet, botnet http, http botnet, script gzip, wordpress nginx config, trang web, cookie wordpress site, web config, botnet php, javascript onload, nginx php javascript, script php javascript nginx, caching script, nginx location, script web support wordpress, safari javascript function

İşveren Hakkında:
( 0 değerlendirme ) Vietnam

Proje NO: #6527076

3 freelancers are bidding on average $387 for this job

SMIFSolutions

10 years+ Experience in 2D & 3D Designing---Programming----Developing Games----Android App---IPhone App---Mac App-- Inventory & Account Software---Online Store---Website Development(Durpal, HTML, mysql,java, jquery, PH Daha fazlası

in 10 gün içinde526$ USD
(6 Değerlendirme)
5.7
yangqingqing

Hello, I have seen your description carefully. I can know what you want now. I am very skilled in this field. I am ready to start work. Let's discuss more. Thanks.

in 10 gün içinde526$ USD
(10 Değerlendirme)
5.2
Sonia8619

Hello, I am writing a proposal for your job.I am really interested for this project as this is area of my [url removed, login to view] have a look on given link: [url removed, login to view] Near Daha fazlası

in 10 gün içinde384$ USD
(12 Değerlendirme)
5.2
dunghuy

minh co the hoan thanh tot viec cua ban, minh da lam viec nhieu voi wordpress, cache va toi uu site de tang speed website gia minh dua ra chi la 1tr 500k thoi ban nhe ban de min 250$ nen minh ko de duoc muc gia do

1 gün içinde 250$ USD
(0 Değerlendirme)
0.0