Kapalı

asian handicap betexplorer betting script to save and archive results and calculate win/lose ratio every day

I need Asian handicap betexplorer betting script to save and archive results and calculate win/lose ratio every day

data must be extracted/ saved from here based on Asian handicap which is inside

we have clicks popular matches what people bet based on CLICKS a given match 1 x 2 score before match starts

example main panel [url removed, login to view]

This data deleted and cannot watch back in history so need to save this the same style as betexplorer has and I can scroll back then and see upcoming matches

1) look first screen we have match Newcastle jets play -central coas mariners australia league

2) match ended 2-0 but before match I want have extracted Asian handicap which is /was here

FT score

[url removed, login to view]

to get asian handicap before match and se also after match on main page next to CLICKS and later FT score here ex 2-0 after match ends and we extract form betexplorer link database

[url removed, login to view]

later we get in I do it by hand and too many clicks want to computerize this we go here

[url removed, login to view]

and see Asian handicap what is /was offered and we search handicap closed to 1,90 on one side and 1,90 odds on another side -the most even . +/-10% and most poular-these are criteria- as there are many handicaps we need only one for our research to make database of history popular bets and make calculations PROFIT ?LOSS based on later given criteria/ conditions

and thsi handicap must be extracted and presented on upcoming matches and after FINAL TIME we calculate PROFIT /LOSS for 1 mach and whole day. Thsi is made for all taht script.

The Final Time score must eb also presented on main page what betexplorer not give as they give upcoming events and after Final Time score must be showed on one page also Asian handicap and we see all in one. History upcoming matches so we can bet and later

we want

1) calculate PROFIT LOSS after 1 day automatic

2) Filter matches on right side of this same page so we can see ORDER from most popular clicks to less popular- this must be done before matches start.

We need this to research lest say top 5-15 matches and after month assess what is profitable but less after that number matches allow want examine as one day can be even 30-60 matches so we need filter lest say top 10 top 15 but also all other which appear and calculate profit loss for top 5 top 10 top 15 and all for the given date based on Asian handicap criteria and Final Time score.

Aim of this is research at least one month to see what is profitable and if at all. What win ratio will be and find any pattern to enhance betting win rate.

Regards

Potrzebuję skryptu bukmacherskiego do handicapu azjatyckiego z betexplorer, aby zapisywać i archiwizować wyniki oraz obliczać stosunek wygranych do straconych każdego dnia
 
 dane muszą zostać wyodrębnione / zapisane tutaj w oparciu o azjatycki handicap, który znajduje się w środku w linku i wynik koncowy do obliczania zysku straty tez w linku potem zamiast na tej głownej stronie- taka przeróbka strony -betexplorer.com
 
 
 mamy kliknięcia popularnych meczy, co ludzie zakładają na podstawie CLICKS danego meczu 1 x 2 wynik przed rozpoczęciem meczu
 przykład główny panel http://www.betexplorer.com/popular-bets/soccer/?more=1
 
 Te dane zostały usunięte i nie można ich oglądać w historii, więc musisz zapisać ten sam styl, co betexplorer, a następnie mogę przewinąć i zobaczyć nadchodzące mecze
 
 1) spójrz na pierwszy ekran, który mamy dopasowany Newcastle o play-central coas mariners australia league
 2) mecz zakończył się wynikiem 2-0, ale przed meczem chcę mieć wyodrębniony handicap azjatycki, który jest / był tutaj
 
 Wynik FT
 http://www.betexplorer.com/soccer/australia/a-league/newcastle-jets-central-coast-mariners/pEJdPTdj/
 
 aby uzyskać handicap azjatycki przed meczem i se także po meczu na stronie głównej obok CLICKS, a później wynik FT tutaj ex 2-0 po zakończeniu meczu i wyodrębniamy bazę danych betexplorer
 http://www.betexplorer.com/soccer/australia/a-league/newcastle-jets-central-coast-mariners/pEJdPTdj/
 
 później wchodzimy, robię to ręcznie, a zbyt wiele kliknięć chce skomputeryzować to, do którego idziemy
 
 http://www.betexplorer.com/soccer/australia/a-league/newcastle-jets-central-coast-mariners/pEJdPTdj/#ah
 
 i zobacz handicap azjatycki, który jest / był oferowany, a handicap wyszukiwania jest zamknięty na 1,90 na jednej stronie i 1,90 na innej stronie - na najbardziej wyrównany. +/- 10% i najwięcej poula - to są kryteria - ponieważ istnieje wiele utrudnień, potrzebujemy tylko jednego dla naszych badań, aby stworzyć bazę danych popularnych zakładów i wykonać obliczenia ZYSKUJEMY STRATĘ w oparciu o późniejsze kryteria / warunki
 
 i handicap thsi musi zostać wyodrębniony i zaprezentowany na zbliżających się meczach, a po KOŃCOWYM CZASIE obliczamy zysk / stratę za 1 mach i cały dzień. Thsi jest stworzony dla wszystkich skryptów Taht.
 
 Wynik końcowy czas musi również być prezentowany na stronie głównej, co betexplorer nie daje, ponieważ dają one nadchodzące wydarzenia i po tym, jak wynik końcowego czasu musi być pokazany na jednej stronie również handicap azjatycki i widzimy wszystko w jednym. Historia nadchodzących meczów, abyśmy mogli obstawiać, a później
 
 chcemy
 1) obliczyć WYNIK ZYSKU po 1 dniu automatycznego
 2) Filtruj mecze po prawej stronie tej samej strony, abyśmy mogli zobaczyć ZAMÓWIENIE od najpopularniejszych kliknięć do mniej popularnych - należy to zrobić przed rozpoczęciem meczów.
 
 Potrzebujemy tego, by zbadać, powiedzmy, top 5-15 meczów, a po miesiącu oszacuj, co jest opłacalne, ale mniej po tym, że dopasowania liczbowe pozwalają na zbadanie, ponieważ jeden dzień może być nawet 30-60 dopasowań, więc potrzebujemy filtra, powiedzmy 10 najlepszych 15 najlepszych, ale także wszystkie inne, które pojawiają się i obliczają utratę zysku w pierwszej piątce 10 najlepszych 15 najlepszych i wszystkich w danym dniu na podstawie azjatyckich kryteriów HCP i wyniku końcowego czasu.
 
 Celem tego jest badanie co najmniej jednego miesiąca, aby zobaczyć, co jest opłacalne i jeśli w ogóle. Jaki będzie współczynnik wygranych i znajdziemy wzór, który poprawi współczynnik wygranych zakładów.
 
 
 pozdrowienia

Beceriler: HTML, Javascript, PHP, Yazılım Mimarisi, Web Scraping

Daha fazlasını gör: script asian handicap, script save results google, script save form results csv, php simple betting script, sports betting script, simple betting script php, script save specific location, php script database formula results fantasy, script save php page pdf, php script save checkbox status mysql table, script save rss feed database, free betting script, betting script php, betting script, php script display query results

İşveren Hakkında:
( 3 değerlendirme ) Tuczno, Poland

Proje NO: #16037619

Bu iş için 5 freelancer ortalamada zł467 teklif veriyor

mmadi

Hi adamszat, I have reviewed your requirements for your project "asian handicap betexplorer betting script to save and archive results and calculate win/lose ratio every day ". Relevant Skills and Experience I ha Daha Fazla

in %bids___i_period_sub_35% gün içinde525%project_currencyDetails_sign_sub_37% %project_currencyDetails_code_sub_38%
(41 Değerlendirme)
7.0
in %bids___i_period_sub_35% gün içinde466%project_currencyDetails_sign_sub_37% %project_currencyDetails_code_sub_38%
(66 Değerlendirme)
6.7
in %bids___i_period_sub_35% gün içinde466%project_currencyDetails_sign_sub_37% %project_currencyDetails_code_sub_38%
(46 Değerlendirme)
6.7
bestit4u

Hi,sir! I have read your post and I am very interested in your project. Because I have much experiences that develop many projects such as your project. I have built many betting scraper and auto betting bot for Daha Fazla

in %bids___i_period_sub_35% gün içinde666%project_currencyDetails_sign_sub_37% %project_currencyDetails_code_sub_38%
(87 Değerlendirme)
6.8
in %bids___i_period_sub_35% gün içinde211%project_currencyDetails_sign_sub_37% %project_currencyDetails_code_sub_38%
(55 Değerlendirme)
5.3