Wordpress Part sistemini başlığa göre sıralama

İptal Edildi İlan edilme: 5 yıl önce Teslim sırasında ödenir
İptal Edildi Teslim sırasında ödenir

Arkadaşlar aşağıdaki fonksiyonu kullanarak part sistemini kullanıyorum.

function film_partlar($args = '') {

$defaults = array(

'link_before' => '<span class="rad3">',

'link_after' => '</span>',

'echo' => 1

);

$r = wp_parse_args( $args, $defaults );

extract( $r, EXTR_SKIP );

global $page, $numpages, $multipage, $more, $pagenow, $pages;

$output = '';

if ( $multipage ) {

$output .= $before;

for ( $i = 1; $i < ($numpages+1); $i = $i + 1 ) {

$part_content = $pages[$i-1];

$has_part_title = strpos( $part_content, '<!--baslik:' );

if( 0 === $has_part_title ) {

$end = strpos( $part_content, '-->' );

$title = trim( str_replace( '<!--baslik:', '', substr( $part_content, 0, $end ) ) );

}

$output .= ' ';

if ( ($i != $page) || ((!$more) && ($page == 1)) ) {

$output .= _wp_link_page($i);

}

$title = isset( $title ) && ( strlen( $title ) > 0 ) ? $title : 'Part 1';

$output .= $link_before . $title . $link_after;

if ( ($i != $page) || ((!$more) && ($page==1)) )

$output .= '</a>';

}

$output .= $after;

}

if ( $echo )

echo $output;

return $output;

}

Benim sorunun benim vereceğim başlık isimlerine göre sıralama yapması ve bazı başlıkları hiç göstermemesi.

PHP WordPress

Proje NO: #18180989

Proje hakkında

Uzak proje Aktif 5 yıl önce