Kapalı

Gelir Ortakl??? ve Sürekli Kazanç Modeli ile Uygulama Sat?? ve Deste?i

mika Yaz?l?m taraf?ndan geli?tirilen Anaokulu Bilgi ve ?leti?im Sistemi uygulamas?n?n tüm sat?? ve destek faaliyetlerini yerine getirmesi için i? ortaklar? ar?yoruz. Kendi bölgenizde anaokullar?n? ziyaret ederek ürünün tan?t?m?n? yapman?z, kullan?m?n? sa?laman?z, e?itimini ve deste?inizi vermeniz gerekmektedir. Düzenli olarak her ay en az bir kere anaokulunu ziyaret ederek memnuniyetlerini ve kullan?mlar?n? sa?lad???n?z sürece ayl?k hizmet bedelinin %50\'si sizin olacakt?r. Yani sadece sat?? s?ras?nda de?il sürekli bir gelir ortakl??? söz konusudur. Tüm Türkiye\'de kendi bölgelerinde hizmet sunabilecek arkada?lara ihtiyac?m?z vard?r. Freelance kültürüne uygun olarak aram?zda i?çi i?veren de?il i? ortakl??? olacakt?r. ?lgilenenlere detayl? bilgi verilecektir. Uygulama [url removed, login to view] ebeveyn portal sitesi ve [url removed, login to view] Anaokulu Bilgi ve ?leti?im Sistemi Uygulama adresinden incelenebilir.

Beceriler: Satış

Daha fazlasını gör: www i freelance com, www freelance com ve, www freelance com en e, si freelance, sat freelance, hizmet freelance, freelance ve, freelance l com, freelance l, freelance k, freelance hizmet, freelance en lara, freelance com ve, freelance com sa, freelance com r, freelance com l, freelance com en, freelance ar, en freelance com, ar freelance

İşveren Hakkında:
( 0 değerlendirme ) Turkey

Proje NO: #9064507