İptal Edildi

Yaz?l?m Üret

Text dosyas?nda bulunan bir metinden aranan kelimeyi bulan bir program haz?rlamam gerekiyor.(Arayüzü de olacak) Metini de kullan?c?dan alacak (kullan?c? metni arayüz üzerinden copy paste yapacak) ve ayn? zamanda aranan kelimenin kaç?nc? sat?rda oldu?unu gösterecek. Kullan?c? birden çok kelimeyi ayn? anda arayabilmeli de. \r\n\r\nProgram 3 classtan olu?abilir (yada daha çok). Fakat kelimeyi e?le?tirdikten sonra HashMap kullan?lacak ( HashMap kullanmam özellikle isteniyor.)\r\n\r\nYapt???m programda ben HashMap i her yerde kulland?m ve arayüz yapamad?m. (Yapt???m program? ekte gönderiyorum)

Text dosyasinda bulunan bir metinden aranan kelimeyi bulan bir program hazirlamam gerekiyor.(Arayüzü de olacak) Metini de kullanicidan alacak (kullanici metni arayüz üzerinden copy paste yapacak) ve aynı zamanda aranan kelimenin kaçinci satirda olduğunu gösterecek. Kullanici birden çok kelimeyi ayni anda arayabilmeli de.

Program 3 classtan oluşabilir (yada daha çok). Fakat kelimeyi eşleştirdikten sonra HashMap kullanilacak ( HashMap kullanmam özellikle isteniyor.)

Yaptiğim programda ben HashMap i her yerde kullandim ve arayüz yapamadim.

Yaptiğim programi ekte gönderiyorum.

Beceriler: PHP, Yazılım Mimarisi, Kullanıcı Arayüzü / IA

Daha fazlasını gör: m.r.i. software, olu, haz, java kullan, rda, java text copy program, copy text java text, copy java text, ada yaz, yaz java, l`oreal products xian china, russia ret tube, copy text java, ret tube, hermes yaz, zen cart hsbc checkout ret, yaz system, java copy text, sample string sort program, develop fantasy football program aspnet

İşveren Hakkında:
( 6 değerlendirme ) ANKARA, Turkey

Proje NO: #6420487