Ben, R Studio SPSS Minitabda veri girişi ve analiz yaparım.

İptal Edildi İlan edilme: 1 yıl önce Teslim sırasında ödenir
İptal Edildi Teslim sırasında ödenir

Ben SPSS, R Studio, Minitab, Excel, Eviews ve Stata programları ile;Anket verilerinin girişi ve istatistiksel analizleri yaparım. Yorumlama, tablo ve istatistiksel testler yapılır. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez ve makale aşamasındaki istatistiksel rapor ve analizinde yardımcı olurum.

Uzmanlık Alanlarım

Tanımlayıcı İstatistikler, Varyans Analizi, Regresyon Analizi, Durağanlık ve Nedensellik Analizleri, Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme, Doğrusal Programlama, Kalite Kontrol, Zaman Serileri Analizi, Görsel Veri Madenciliği, Biyoistatistik, Veri Madenciliği, Big Data, Uygulamalı İstatistik, Çoklu Doğrusal Modelleme v.s

Kullanılan Programlar

IBM Spss - R Studio - Minitab - Excel - Eviews- Stata (Profesyonel Seviye) - NLOGIT(Çoklu Regresyon Analizleri İçin)

Yapılacak projeler istenilen biçimde sıralı bir şekilde ayrıntılı açıklamalarla yazılır ise daha hızlı iletişim kurulabilir.

Verilerin programlara aktarılması ile ilgili olarak mesela SPSS'e anket veri girişi isteniyorsa her bir anket için ayrı bir ücretlendirme yapılır.

Kısaca 0-199 adet anket için sayfa başı 1₺, 200-399 için 0.75₺, 400-599 için 0.50₺...

Fiyat yalnızca bir hipotez raporu içindir. Örneğin bir değişken ile bir diğeri arasında bir korelasyon olup olmadığına yönelik bir araştırma tek bir hipotezdir.

Eğer hipotez test edilmiyorsa yapılan betimleyici analizler ayrıca ücretlendirilir.

Eğer bir veri setinde test edilecek hipotezler varsa ve hipotezleri test etmeden önce bazı varsayımların kontrol edilmesi gerekiyorsa, her bir varsayım ayrıca ücretlendirilir. (Örneğin normal dağılıma uygunluk, veri setinin güvenirlik analizi, varyansların homojenliği ve bağımsızlık varsayımları v.s bazı testlerin öncüsüdür.)

SPSS programı ile bir analiz isteniyorsa verilerin spss ortamına hatasız aktarımı daha önceden yapılmış ise direkt analize geçilir.

SPSS'de taleplerinizi kısa süre içinde tamamlamaktayım. Bunun yanında fiyat temsili olup, SPSS ücretlerini soranların tüm detayları bana yollamaları, inceleme yaptıktan sonra fiyat vermekteyim.

R Studio daha kapsamlı çalışmalar için bir çok istatistik programlarından daha ileri seviyededir. CRAN'daki paketler yardımıyla her problemde çözüme ulaşılır. Program yardımı ile veri görselleştirme ve veri analizi yapmak mümkündür.

Sadece tek yapmanız gereken ayrıntılı bilgi vererek iletişime geçmek.

İstatistiksel Analiz İstatistik SPSS İstatistik R Programlama Dili Data Analytics

Proje NO: #32545914

Proje hakkında

1 teklif Uzak proje Aktif 1 yıl önce

Bu iş için 1 freelancer ortalamada $30 teklif veriyor

sodiqa32

hello I devour your demand that you’re viewing Ben, R Studio SPSS Minitabda veri girişi ve analiz yaparım. I provide creative, proactive and high-tech solutions to your development needs. I have solid experience in H Daha Fazla

1 gün içinde %bids___i_sum_sub_32%%project_currencyDetails_sign_sub_33% USD
(2 Değerlendirme)
2.2