İptal Edildi

Translation English to Polish (for Polish Native Speakers only)

Please note that this project is for Polish native speakers only.

DzieD dobry

Poni|ej przedstawiam informacje na temat zlecenia

- zlecenie jest przeznaczone dla profesjonalnych tBumaczy

- tekst: kontrakt dotyczcy obsBugi IT z jzyka angielskiego na polski (kontrakt nie jest trudny, ale jego tBumaczenie WYMAGA DOZWIADCZENIA z tekstami prawniczymi)

- kontrakt skBada si z ok. 15 stron obliczeniowych (wg standardów GAF - 500 sBów / strona)

- chciaBbym przed podjciem decyzji zobaczy wykonan przez PaDstwa próbk (mam przygotowane fragmenty tego kontraktu - Bcznie póB strony - mog dostarczy poprzez PM)

- prosz o przesBanie listy referencyjnej i wskazanie swojego do[wiadczenia w tBumaczeniu podobnych tekstów

- dla realizacji zlecenia potrzebuj znac PaDstwa dane adresowe, podpisa o[wiadczenie o poufno[ci (faksem i pózniej listem), otrzymac faktur VAT w miar mo|liwo[ci

- warunki pBatno[ci do uzgodnienia, preferuj GAF / PayPal

- nie mo|ecie PaDstwo podzleci usBugi poza swoj firm.

Prosz o potwierdzenie swojego zainteresowania i podanie stawki za caBo[. Ze zwgldu na ograniczony bud|et projektu zalezy mi na rzeczywi[cie bardzo konkurencyjnych stawkach. Istnieje te| mo|liwo[ dodatkowych zleceD.

Powodzenia - inmb

Beceriler: Çeviri

Daha fazlasını gör: tbumaczenie polski, native translation polish english, translation p, to p, te translation, polish to english translation, przesbanie english, dozwiadczenia, native speakers polish, english polish native, polish translation to english, native translation, english to polish translation, ze, translation to polish, translation pr, translation polish, projektu, poni, polish, polish translation, polish native, nie, native Polish, mo

İşveren Hakkında:
( 48 değerlendirme ) Warsaw, Poland

Proje NO: #86956