Kapalı

tìm thiết kế web/ build me a website

tìm người làm web giao dich bo, hệ thống nạp rút điểm +bank ko cần tự động

Looking for someone to make a website to make a bo transaction, the system of depositing and withdrawing points + bank does not need to be automatic

Beceriler: Web Sitesi Tasarımı, Logo Tasarımı, Mobile App Development, Article Writing

Müşteri Hakkında:
( 0 değerlendirme ) Hanoi, Vietnam

Proje NO: #33705680

Bu iş için 47 freelancer ortalamada $2161 teklif veriyor

(370 Değerlendirme)
8.8
r4rony

Xin chào Chúc một ngày may mắn! Tôi vừa đọc thông tin tóm tắt về tin tuyển dụng của bạn rằng bạn đang tìm kiếm một chuyên gia để hỗ trợ bạn tạo trang web hấp dẫn và tương tác. Vì vậy, vì chúng tôi không có yêu cầu chín Daha Fazla

$2250 USD in 45 gün içinde
(206 Değerlendirme)
9.0
ykarora26

Hello Sir, Subject : tìm thiết kế web/ build me a website I read all your job description in details and i am prefect match for this job because i have 8+ years of expertise in WordPress, PHP/MySQL, HTML 5, Responsi Daha Fazla

$1500 USD in 7 gün içinde
(243 Değerlendirme)
7.8
einnovention

Hi there! I’ve carefully checked your requirements and really interested in this project of tìm thiết kế web/ build me a website .I will do it in a professional way.I have more than 7 year experience with this work.I Daha Fazla

$2650 USD in 28 gün içinde
(168 Değerlendirme)
7.6
(147 Değerlendirme)
7.6
inventivedesigne

Hello, I have read your all requirements that you want a website to make a bo transaction. I will deliver your project within 7-12 days. If you need it more urgently so Please contact me. I will make your Website accor Daha Fazla

$1500 USD in 7 gün içinde
(174 Değerlendirme)
7.3
(61 Değerlendirme)
7.3
(27 Değerlendirme)
7.4
(123 Değerlendirme)
8.0
(46 Değerlendirme)
7.4
devstart1234

Hi, We are a team and have checked your requirement 'find web design/ build me a website'. We are a team of highly skilled web designer and developer with more than 5 year experience. Can we discuss requirement in det Daha Fazla

$1500 USD in 15 gün içinde
(283 Değerlendirme)
7.5
(579 Değerlendirme)
7.0
(58 Değerlendirme)
6.8
taniasingh290997

Hello, I would like to submit myself as a candidate for the position of " tìm thiết kế web/ build me a website" your current project. I have achieved 9+ years of experience as an expert-level Developer with the help Daha Fazla

$1500 USD in 8 gün içinde
(241 Değerlendirme)
6.7
mahmoudralizadeh

Hello there Is there any other features or functions that you may have not mentioned? Can you share designs if you have? We are a group of experienced full-stack developers that can build Mobile apps, websites, and b Daha Fazla

$2100 USD in 20 gün içinde
(73 Değerlendirme)
7.0
corpmember29

Chào bạn! Bạn Đang Tìm người làm website giao dịch bo, hệ thống nạp rút tiền + ngân hàng không cần tự động, mình xem kỹ mô tả dự án nhắn tin cho mình trao đổi thêm. Theo nhu cầu dự án của bạn, tôi có thể xây dựng dự á Daha Fazla

$1500 USD in 14 gün içinde
(22 Değerlendirme)
6.4
mmadi

Hi lecong1661, We went through the project posted by you. We have high skills in Article Writing, Logo Design, Mobile App Development, Website Design. We have done many projects in the past successfully. Could yo Daha Fazla

$2400 USD in 36 gün içinde
(15 Değerlendirme)
6.3
ITServices24y7

Chào bạn, mình thấy bài của bạn là bạn đang tìm website để thực hiện giao dịch bo, hệ thống nạp rút tiền + điểm ngân hàng không cần tự động. Tôi là nhà phát triển toàn thời gian có sẵn với hơn 6 năm kinh nghiệm phát t Daha Fazla

$1600 USD in 18 gün içinde
(14 Değerlendirme)
6.3
zeeshanmomin722

Hey, You have come to the right place And I am ready to work over your project regarding tìm thiết kế web/ build me a website . I've experience in Mobile App Development, Website Design, Logo Design and Article Writing Daha Fazla

$2500 USD in 3 gün içinde
(157 Değerlendirme)
6.0
DevilDezine

Greetings! It would be a pleasure to assist you on your project."tìm thiết kế web/ build me a website " I will work with full dedication to give you the best output within the desired timeframe. Please have a look at Daha Fazla

1 gün içinde %bids___i_sum_sub_32%%project_currencyDetails_sign_sub_33% USD
(224 Değerlendirme)
6.0