dot net developer

yapan jennyramya
Dosya tipi desteklenmiyor

dot net developer with skills asp.net,vb.net,c#.net,ajax,mvc,wcf

image of username jennyramya Flag of India hyd, India

Hakkımda

YENİ FREELANCER!