Freelancer Davranış Kuralları

Freelancer işini uygulanabilir kural, düzenleme ve kanunlara uygun olarak yürütmekle yükümlüdür. Tüm Kullanıcıların güven ve saygıyı koruyacak şekilde davranmalarına yardımcı olmaya büyük önem veririz. Bu Tüzük Sitemizi gereğine uygun şekilde kullanmak için bir rehber niteliğindedir. Bu Tüzüğün çiğnenmesi İhlâl Politikamıza göre ele alınır ve hesabın sonlardırılmasına kadar gidebilen ve bunu da içeren disiplinle ilgili eylemlerle sonuçlanacaktır. Bu Tüzükle ilgili soruları izlenecek doğru prosedür(ler)le ilgili ilave bilgiler sağlayabileceğimiz ve aklınızdaki olası endişeleri yöneltebileceğiniz Freelancer Destek Ekibi'ne iletebilirsiniz.

Kişisel Davranış

 • Ahlâka uygun ve dürüst davranacağım.
 • Freelancer sitesinin bütün politikalarına uyacağım.
 • Tüm Kullanıcıların haklarına saygı göstereceğim.
 • Kişisel bilgileri kötüye kullanmayacağım ve herhangi bir yasa dışı eyleme katılmayacağım.
 • Kullanıcıların menfaatlerini, haklarını ve güvenliğini gözeteceğim.
 • Tacizde bulunmayacak, zorbalık ya da ayrımcılık yapmayacağım.
 • Kendi ya da başkasının kimliği üzerinde oynama yapmayacağım ve gerçek ve doğru bilgileri sağlayacağım.
 • Site dışından iletişim kurmaya ya da ödemeler almaya çalışmayacağım.
 • Yapamayacağım işleri yapmayı kabul etmeyeceğim.
 • Çalışmayı teslim etmeden, Aşama Ödemelerinin önceden serbest bırakılmasını talep etmeyeceğim.

Kullanıcı İçeriği

Freelancer sitesine yerleştirdiğim içerikten ben sorumluyum ve:
 • Herhangi bir telif hakkını ya da diğer fikri mülkiyet haklarını çiğneyen içerik ilan etmeyeceğim.
 • Herhangi bir kanun ya da düzenlemeyi ihlal eden içerik ilan etmeyeceğim.
 • Karalayıcı içerik ilan etmeyeceğim.
 • Müstehcen ya da çocuk pornografisi içeren içerik ilan etmeyeceğim.
 • Herhangi bir kişi, ürün ya da hizmet hakkında tam olmayan, yanlış ya da hatalı bilgiler içeren içerik göndermeyeceğim.
 • Herhangi bir sisteme zarar vermeye yönetlik virüs ve programlama yordamları içeren içerik ilan etmeyeceğim.
 • Freelancer için yükümlülük oluşturan ya da sitenin işlerine ya da itibarına zarar veren içerik göndermeyeceğim.

Gizlilik

 • Gizlilik ve mahremiyete saygı göstereceğim.
 • Edindiğim bilgileri ve belgeleri, yasa tarafından gerekli kılınmadığı ya da Freelancer tarafından izin verilmediği sürece ifşa etmeyeceğim.

Kişi

 • Diğer Freelancer kullanıcılarından özel iletişim bilgilerini istemeyeceğim ve onlarla sadece resmi web sitesi özellikleri yoluyla haberleşeceğim.

Sahtekarlık

 • Sahtekarlığa karışmayacağım.
 • Birden fazla hesap oluşturmayacağım.
 • Siteyi yasa dışı para aktarımı için kullanmayacağım.
 • Siteyi bir kişi, ürün ya da hizmet hakkında yanlış geri bildirim üretmek için kullanmayacağım.

İletişim

 • Abartılı, aşağılayıcı sözlerin ve uygun olmayan referansların önüne geçeceğim.
 • Kişisel saldırılarda, olumsuz ya da diğer adil olmayan eleştirilerde ve herhangi profesyonel olmayan bir davranışta bulunmayacağım.

Teklif Verme

 • Ücretlerden kaçınmak için düşük teklif veremeyeceğim.
 • Yasa dışı davranışlar gerektiren projelere katılmayacağım.
 • sadece bitirmeyi planladığım projelere teklif vereceğim

İstenmeyen E-posta ya da Reklam

 • Aksine izin verilmediği sürece web sitem ya da hizmetim için istenmeyen e-posta göndermeyeceğim ya da reklam yapmayacağım.

Ortaklıklar

 • Ortaklık Programı için kendimi yönlendirmeyeceğim.
 • İstenmeyen e-postalar ("Spam") göndermek üzere posta listelerinden, grup e-postalarından, vs.isimler elde etmeyeceğim.

Ödemeler

 • use Freelancer sitesini kripto para birimi (örneğin bitcoin, ethereum, vs.) dahil ama bununla sınırlı kalmamak üzere para bozdurmayı kolaylaştırmak için kullanmayacağım.