As3 ile Script yazımı - open to bidding

İptal Edildi İlan edilme: Aug 19, 2015 Teslim sırasında ödenir
İptal Edildi Teslim sırasında ödenir

Flash Builder ile yazılmış mobil uygulamam var. Elimde file_get_contents metodu var. (Parse video name and url from JSON) bu kodu veri tabanım da belirlediğim id satırını ile birleştirmek ve gelen sonuçtaki video linklerine buton ile açtırmak.

php kodu aşağıdadır. Bu kodu [url removed, login to view] bu sayfada çalıştırarak sonucunu görülebilirsin.

<?php

$json = file_get_contents('[url removed, login to view]');

$obj = json_decode($json);

foreach($obj->videos as $video){

echo $video->name .' :: '. $video->url;

echo '<br>';

}

?>

Bunun için izle fonksiyonuna yukarında ki işlemleri yapacak script yazılabilir mi.?

protected function indirVideo3(event:MouseEvent):void

{

navigateToURL(new URLRequest([url removed, login to view]));

}

ActionScript Adobe Flash jQuery / Prototype PHP XML

Proje NO: #8302438

Proje hakkında

Uzak proje Aktif Aug 20, 2015