Do some 3D Modelling

Kapalı İlan edilme: Apr 20, 2015 Teslim sırasında ödenir
Kapalı Teslim sırasında ödenir

Some character statue modelling with ZBrush or 3D-Max etc.

3B Animasyon 3B Modelleme 3D Rendering

Proje NO: #7517215

Proje hakkında

Uzak proje Aktif May 27, 2015